Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Дупленко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Праці Сергія Подолинського, українського натураліста, медика і економіста, не були широко відомі майже впродовж ста років після його смерті. Однак наукові принципи, розроблені ним і оцінені небагатьма, заклали фундамент нового світогляду, ґрунтованого на об’єктивних законах історичного розвитку. Передбачаючи поступове вичерпання природних енергетичних ресурсів, які стануть згодом недостатніми для забезпечення зростаючих потреб людства, Подолинський пропонує розробляти способи накопичення невичерпної сонячної енергії шляхом подальшої раціоналізації людської праці. Так звана соціальна економія, одним із фундаторів якої був Подолинський, розглядає вигоди від створених надлишків енергії на користь людей. На додаток до витрат енергії, що йде на підтримання життя, необхідно задовольняти потреби ментальної активності, частка яких у загальному енергетичному бюджеті зростає разом із суспільним розвитком. На підставі аналізу тексту праці "Труд человека и его отношение к распределению энергии" автор статті розвиває тезу сучасних дослідників щодо ідей С. Подолинського, що містяться в цій його праці (1880), як предтечі ноосферної концепції В. Вернадського, синергетичних підходів І. Пригожина та глибинної екології А. Нейса.
The works by Serhii Podolinsky, a Ukrainian naturalist, economist, and physician, were not widely known for almost 100 years after his death. However, the scientific principles he worked on, though recognized by few, laid the foundations for a new worldview based on the objective laws of historical development. Foreseeing that natural resources of energy have been steadily reduced and in time will become insufficient to provide for the growing needs of people, Podolinsky proposed to develop the ways of accumulating the sun’s inexhaustible energy by means of further rationalization of human labour. The so called social economy, one of the founders of which was Podolinsky, considers benefit from the excess of energy in interests of humans. In addition to energy cost, necessary for the maintenance of life, humans must satisfy the requirements of mental activity, the specific weight of which in the total budget of energy grows in the course of society’s development. On the basis of the analysis of the working text “Human work and its relation to the energy distribution” the author of this article supports the opinion of modern researchers that S. Podolinsky’s ideas published in his work (1880) foresaw V. Vernadsky’s noosphere concept, I. Prigozhin’s synergetic approaches, and A. Naess’s deep ecology.
Description
Keywords
ноосферна концепція, соціальна економіка, Сергій Подолинський, В. Вернадький, А. Нейс, синергетичний підхід І. Пригожина, глибинна екологія, noosphere concept, social economics, Serhii Podolinsky, V. Vernadsky, A. Naess, I. Prigozhin’s synergetic approach, Deep Ecology
Citation
Дупленко Ю. К. Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку / Дупленко Ю. К. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. - 2017. - Т. 197. - С. 34-38.