Євген Онацький та його робота в дипломатичній місії УНР в Італії: трансформативний досвід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Ситор, Антон
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У цій статті проаналізовано досвід політичного активіста, історика, журналіста та дипломата Євгена Онацького (1894–1979), що його він здобув під час роботи на посадах у дипломатичній місії УНР в Італії протягом 1919–1923 рр. Цей досвід розглянуто як трансформативний, тобто такий, що спричинився до ґрунтовної зміни в його поглядах, насамперед – політичних. Аналіз радикальної трансформації лівоцентристських поглядів Онацького в бік авторитарно-націоналістичних позицій пізнішого періоду має на меті показати шлях, який пройшло покоління, що починало свою політичну й громадську активність у межах найбільш впливового на час Української революції лівого руху, і що в свої зрілі роки, які припали на період наростання правих рухів у всій Європі, зробило свій вибір на користь останніх. Стаття спирається на опубліковані й неопубліковані его-документи авторства Онацького, зокрема видані записки, що стосуються досліджуваного періоду, які проливають світло й на особисту мотивацію автора, і на чинники, які зумовили його пізніший вибір.
This article analyzes the experience of the political activist, historian, journalist and diplomat Yevhen Onatsky (1894–1979), which he acquired while working in the diplomatic mission of the Ukrainian People’s Republic in Italy during 1919–1923. This experience will be considered as transformative, as experience that led to a fundamental transformation in his views, primarily political. In the article, the concept of transformative experience (by cognitive scientist and philosopher of consciousness Laurie Ann Paul) is applied, as well as the related taxonomies of researchers who contribute to the evolution of this concept. It is emphasized that the implementation of this concept in the humanities has not yet become widespread and does not have established methodological schemes of application. This makes the very idea of such an implementation somewhat risky, but, in the opinion of the author, somewhat promising. The analysis of the radical transformation of Onatsky’s centre-left views towards the authoritarian-nationalist positions of the later period aspires to illustrate the path taken by the generation that began its political and social activity within the framework of the most influential left-wing movement at the period of the Ukrainian Revolution, and that in its mature years, which fell on the period of growth of right-wing movements throughout Europe made its choice in favor of the latter. The article illustrates how Onatsky’s various experiences influenced the change in his beliefs, with special attention to Onatsky’s experiences while working at the UPR Mission in Rome. This experience was gained in the context of radical geopolitical changes, namely the establishment of the Soviet system and the suppression of democratic Ukrainian statehood, as well as the rise of fascism in Italy. The article is based on published and unpublished ego-documents authored by Onatsky, in particular, published notes related to the period under study, which shed light on the personal motivation of the author and on the factors that determined his later choice.
Description
Keywords
Євген Онацький, дипломатія УНР, український націоналізм, трансформативний досвід, стаття, Eugene Onatsky, UPR diplomacy, Ukrainian Nationalism, transformative experience
Citation
Ситор А. В. Євген Онацький та його робота в дипломатичній місії УНР в Італії: трансформативний досвід / Ситор А. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2022. - Т. 5. - С. 28-36. - https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.28-36