Еволюція антропологічних і педагогічних поглядів Василя Зеньковського та їх сучасне значення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Огульчанський, Богдан
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються педагогічні і філософські погляди відомого вітчизняного філософа та богослова Василя Зеньковського. Розкриваються погляди Зеньковського на християнську антропологію як світоглядну основу педагогіки, його прагнення бачити в людині онтологічне ціле - особистість, його розуміння важливості релігійного виховання для становлення цілісної особистості.
The pedagogical and philosophical views of well-known native philosopher and theolog are considered in the article. The views of Zenkovskiy on the significance of Christian anthropology as the Weltanschaunung basic of pedagogics and on the importance of vision in a man the onthological unity - the personality, on the importance of religious upbringing for coming into being of entire personality are revealed.
Description
Keywords
філософія, Зеньковський В. В., християнська антропологія, педагогіка, антропологія, релігійне виховання, стаття
Citation
Огульчанський Б. Еволюція антропологічних і педагогічних поглядів Василя Зеньковського та їх сучасне значення / Б. Ю. Огульчанський // Маґістеріум. Вип. 9. Історико-філософські студії / редкол.: Горський В. С. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2002. - Вип. 9. - С. 69-72.