Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Головень, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються чинники, що впливають на диверсифікацію торгівлі в країнах з перехідною економікою як фактора стійкості країни до шоків на міжнародних ринках товарів (на прикладі України). Для тестування залежності диверсифікованості української торгівлі використано модифіковану версію гравітаційного рівняння. Пропонується також: використовувати показник диверсифікації торгівлі як індикатор ефективності макроекономічної політики через наявність ендогенного впливу диверсифікації торгівлі на рівень ВВП.
The paper analyses determinants of transitional county's external trade diversity as a factor of country's resistance to external shocks at international commodities' markets (on the case of Ukraine). A modified version of the gravity equation is applied to test the dependence of Ukraine's trade diversity from proposed variables. The use of the trade diversity measure as an indicator of macroeconomic policy success is suggested, due to existence of the endogenous impact of trade diversity on the GDP level.
Description
Keywords
економіка, перехідна економіка, торгівля, диверсифікованість, гравітаційне рівняння, ВВП, Україна, стаття
Citation
Головень В. П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні / В. П. Головень. // Маґістеріум. Вип. 14. Економічні студії / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2004. - С. 64-70.