Financial stability and independence of municipalities in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Bui, Tetiana
Zenchenko, Anastasiia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article assesses the local budgets independence using statistiсal methods and includes system dynamics research with a simplified explanatory model of aggregated municipal deposits. Using the method of analytical equalization, the share of local budgets’ own funds was calculated, as they are a source of financial stability and independence. A system dynamics hypothesis and model revealed important feedback mechanisms that play a role in financial autonomy and general financial well-being of municipalities – a higher deficit drives a higher debt that drives a higher deficit back; lower local tax revenues will bring higher transfers in the upcoming year; negative population growth decreases consumption, labor force, and other indicators, etc. The general reason for low financial autonomy lies in high dependency on transfers and income-based taxes, while taxes that are classified as local lay on businesses, which need more support. Some aspects revealed the need for deeper research and addition to the model – municipal borrowing and property markets. The model has been validated and built confidence through various tests, but yet it has serious assumptions, limitations, and aspects outside of the model boundary. Nevertheless the model has a potential for expansion and solving mode issues regarding this system or to be recalibrated for specific reasons and areas. The research can be used by the municipalities in Ukraine and needs to be updated with new data and expanded.
У статті оцінено стан місцевих бюджетів за допомогою статистичних методів і здійснено кілька етапів дослідження методом системної динаміки зі спрощеною пояснювальною моделлю агрегованих муніципальних депозитів. Результати дослідження свідчать, що процес об’єднання окремих адміністративних одиниць у територіальні громади завершується, однак стан місцевих бюджетів в Україні не характеризується стабільністю. У структурі доходів місцевих бюджетів переважають загальнодержавні податки і трансферти, тоді як місцеві податки відіграють незначну роль. Отже, рівень фінансової самостійності муніципалітетів в Україні відстає від середньоєвропейського. За допомогою методу аналітичного вирівнювання розраховано тренд частки власних коштів місцевих бюджетів, оскільки вони є джерелом фінансової стабільності та незалежності. Рівняння тренду показує збільшення частки власних коштів, проте середнє значення за період дослідження становить лише 22 %. Виявлено шість основних петель зворотного зв’язку (динамічні гіпотези), які впливають на формування та виконання місцевих бюджетів. Вони лягли в основу моделі, побудованої методом системної динаміки в програмному забезпеченні Stella Architect. З основних петель виокремлено чотири позитивні петлі (підсилювальні – "Заробітна плата і ціна", "Дохід від загальнодержавних податків", "Зв’язок доходів підприємств і місцевих податків", "Профіцит") та дві негативні (балансувальні – "Зв’язок витрат підприємств і місцевих податків", "Боргова пастка"). Ці механізми зворотного звʼязку відіграють значну роль у забезпеченні фінансової автономії та загальному фінансовому добробуті муніципалітетів: більший обсяг дефіциту призводить до зростання рівня боргу, що спричиняє ще вищий рівень дефіциту; нижчі надходження місцевих податків призведуть до більших міжбюджетних трансфертів у наступному році; негативний приріст населення зменшує рівень споживання, робочої сили та впливає на інші макроекономічні показники. Дослідження методом системної динаміки підтвердило хронічний дефіцит місцевих бюджетів (негативні муніципальні депозити) та зростання муніципального боргу, задля подолання яких потрібно вжити комплексних заходів в адміністративному, фінансовому та демографічному напрямах.
Description
Keywords
local budget, municipality, decentralization, local taxes, financial independence, system dynamics, budget deficit, article, місцевий бюджет, муніципалітет, децентралізація, місцеві податки, фінансова незалежність, системна динаміка, бюджетний дефіцит
Citation
Bui T. Financial stability and independence of municipalities in Ukraine / Tetiana Bui, Anastasiia Zenchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 10-19. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.10-19