Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Степурко, Тетяна
Павлова, Мілена
Грига, Ірена
Оксамитна, Світлана
Groot, Wim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті представлено результати міжнародного репрезентативного дослідження щодо платежів пацієнтів медичних закладів у країнах Центральної та Східної Європи, а саме масштаби поширення та особливості існування неформальних платежів пацієнтів у Болгарії та Україні, які становлять цікаві для порівняння випадки з огляду на відмінності в системі охорони здоров’я, як і в загальному політико-економічному контексті. Результати порівняння вказують на значно більше поширення неформальних платежів пацієнтів в Україні, аніж у Болгарії. Досвід неформальної оплати значною мірою пояснюється типом спожитої послуги та деякими соціодемографічними характеристиками респондентів, що також різниться у випадках Болгарії та України.
This paper presents the results of a cross-country study on patient payments in Central and Eastern European countries, in particular the scope and characteristic features of informal patient payments in Bulgaria and Ukraine. These two countries present an interesting case for comparison with regard to differences in the health care context and in the wider political and economic environment. The contrastive analysis indicates that informal patient payments in Ukraine are widespread and more prevalent than in Bulgaria. Moreover, the prevalence of informal patient payments can be attributed to the type of services used and to some socio-demographic characteristics of respondents.
Description
Keywords
амбулаторна допомога, стаціонарна допомога, Болгарія, Україна, неформальні платежі пацієнтів
Citation
Степурко Т.Г. Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Степурко Т. Г., Павлова М., Грига І. М. ... [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 148 : Соціологічні науки. - С. 83-92. - Автори: Степурко Т. Г., Павлова М., Грига І. М., Оксамитна С. М., Гроот В.