Аналіз параметрів генетичного алгоритму розв’язку задачі ортогональної упаковки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Гулаєва, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Досліджено задачу двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об’єктів у напівнескінченну смугу фіксованої ширини. Розглянуто способи розв’язку задачі за допомогою генетичних алгоритмів, проаналізовано вплив генетичних операторів на ефективність роботи генетичного алгоритму, запропоновано проблемно-орієнтовані генетичні оператори. Здійснено обчислювальні експерименти на відомих тестових прикладах та дано рекомендації щодо вибору параметрів для різних класів задач.
Description
In this paper, approaches to solve the two-dimensional strip-packing problem (2D-SPP) via genetic algorithms are reviewed. Effect of genetic operators on the efficiency of genetic algorithm is analysed and problem-oriented genetic operators are proposed. Extensive computational experiments with well-known instances are performed and genetic algorithm parameters selection recommendations are given.
Keywords
задача двовимірної ортогональної упаковки, IBL-декодер, генетичний алгоритм, генетичні оператори, two-dimensional orthogonal strip-packing problem, IBL-decoder, genetic algorithms, genetic operators
Citation
Гулаєва Н. М. Аналіз параметрів генетичного алгоритму розв’язку задачі ортогональної упаковки / Гулаєва Н. М., Щур О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 6-14.