Прийоми посилення делегітимації у новинах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Чадюк, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У доповіді обґрунтовано необхідність дослідження (де)легітимації в медіа. У результаті аналізу найпопулярніших новин із застосуванням методики Т. ван Левена, виокремлено низку прийомів, які використовують для посилення делегітимації у масмедійних текстах. Запропоновано розглядати їх також як інструмент висловлення ставлення журналіста до наведених у новинах цитат і фактів.
Description
The article substantiates the need to analyze (de)legitimation in the media. Based on the work of T. van Leeuwen and the analysis of the most popular news, we single out several techniques used to strengthen delegitimation in mass media. We also suggest to consider them a tool for identifying the journalist’s attitude towards quotes and facts given in news texts.
Keywords
медіа, критичний дискурс-аналіз, легітимація, новини, текст, тези конференції, media, critical discourse analysis, legitimation, news, text
Citation
Чадюк М. О. Прийоми посилення делегітимації у новинах / Марія Чадюк // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 227-232.