Факультет гуманітарних наук

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 82
 • Item
  Нова знахідка хреста "скандинавського типу" з Києва
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Шекера, Нікіта
  У статті розглянуто нову знахідку хреста так званого скандинавського типу з розкопок 2021–2022 рр. у Києві. Виокремлено його іконографічні особливості та здійснено спробу визначення його типологічної належності, опубліковано результати рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) сплаву металу.
 • Item
  Глобальні наслідки локального бою. Бій за замок Іттер: спроба історичного переосмислення
  (2023) Литвин, Володимир
  У статті досліджуються наслідки бою за замок Іттер (травень 1945), що мали прямий вплив на локальний перебіг бойових дій на території Австрії та, певною мірою, повпливали на повоєнний устрій Європи. Мета дослідження. Прослідкувати вплив наслідків бою за замок Іттер, під час якого американські та німецькі військові об’єдналися заради порятунку VIP-в’язнів, що утримувалися нацистами у замку, на локальний театр бойових дій — територію Австрії та на роль колишніх в’язнів замку в устрої повоєнної Європи. Методи дослідження. Метод соціальної сітки дозволив дослідити основні віхи біографії учасників бою за замок Іттер; історико-антропологічний підхід сприяв кращому та більш виваженому розумінню впливу особистісних чинників на рішення головних героїв дослідження; ретроспективний метод допоміг встановити причинно-наслідкові зв’язки між діями учасників бою за Іттер та їх наслідками в майбутньому. Наукова новизна. Автор статті намагається концентруватися не суто на перебігу, без перебільшень, унікального бою за замок Іттер, а на його прямих та опосередкованих наслідках. Вперше в українській та зарубіжній історіографії робиться спроба зміни історичної візії цього бою не як суто локальної події, що мала місце в Північному Тіролі на завершальному етапі Другої світової війни, а бою, наслідки якого були значно глобальнішими, ніж це було прийнято вважати дотепер. Висновки. Усталений погляд на бій за замок Іттер потребує тотальної ревізії, адже його наслідки, з точки зору історичної ретроспективи не можна вважати суто локальними. Завдяки успішному перебігу спільної німецько-американської військової операції було збережено важливі мости через гірську річку Інн, забезпечено швидке просування підрозділів 36-ї піхотної та 12-ї бронетанкової дивізій армії США вглиб Австрії, нівельовано військову загрозу з боку окремих підрозділів 17-ї панцер-гренадерської дивізії СС "Гьотц фон Берліхінген", а також врятовано визначних французьких політичних діячів, які після свого повернення до Франції, впливали не тільки на устрій своєї Батьківщини, але й брали участь в формуванні політичного курсу повоєнної Європи. Таким чином, абсолютно локальний, на перший погляд, бій, що відбувся в Австрійських Альпах в травні 1945 року мав вплив не тільки на повоєнний устрій Франції, але й, певною мірою, Європи.
 • Item
  Кримінальне слідство поліції Києва у першій половині XIX ст.
  (2023) Красінько, Ольга
  У статті на основі архівних документів, зокрема матеріалів слідчих справ і звітності, проаналізовано процедуру розслідування кримінальних злочинів поліцією Києва у першій половині XIX ст. Розглянуто основні підходи до інтерпретації діяльності поліції в історіографії. Традиційним для істориків поліції Російської імперії є погляд на діяльність вартових правопорядку як на практичне втілення урядової політики. Під кутом зору влади не існувало градації злочинів, а розслідування сприймалось як однаковий обов’язок із підтримання порядку та "блага". Розслідування кримінальних справ у Києві середини XIX ст. було тісно пов’язане зі збиранням свідчень місцевих мешканців. Ведення справ на локальному рівні зумовлювалось як владними приписами, так і інтересами самих поліцейських. Власні мотивації міської поліції впливали на формування звітності і комунікацію із високопосадовцями, а також на безпосередній перебіг слідства. З кар’єрних міркувань чиновники вдавались до створення враження ефективнішої роботи, через що ретельніше розслідували переступи, які потенційно могли викликати помітнішу реакцію з боку начальства.
 • Item
  Порушення селянками Київщини харчових табу та політичне використання звинувачень в антропофагії: приклад Ганни Білорус
  (2023) Бернадська, Ангеліна
  У статті, на прикладах архівно-кримінальної справи Ганни Білорус, усноісторичних свідчень і офіційних джерел, проаналізовано виникнення психопатологічних змін у селянок унаслідок переживання ними довготривалої депривації. Ці зміни спричинили деформацію поведінки жінок і призвели до поширення її екстремальних проявів — порушення харчових табу, зокрема збільшення від початку 1933 р. випадків антропофагії і некрофагії. Однак селяни сприймали такі прояви по-різному: від співчутливого ставлення до засудження й самосудів. Ми виявили довготривалий вплив наслідків канібалізму на сільські громади, зокрема на психіку очевидців трагедії. Водночас визначено особливості репрезентації випадків канібалізму органами влади, адже вони мали політичний відтінок. Антропофаги фігурували в офіційних джерелах як маргінальні нетрудові елементи, представники ворожих соціальних груп (куркулів, одноосібників), шпигуни. На прикладі архівно-кримінальної справи Ганни Білорус продемонстровано, як звинувачення селянки у шпигунстві на користь Польщі й підозра в канібалізмі співвідносилися із загальним політичним контекстом 1932–1933 років, акцентуючись на "польській загрозі", ліквідації ДПУ "контрреволюційної мережі", пов’язаної нібито з польським головштабом.
 • Item
  "Ми неформалів породили, ми їх і... полюбимо?" Радянська рок-музика на шпальтах газети "Молода гвардія" в роки перебудови
  (2023) Куделя, Володимир
  У статті проаналізовано матеріали київської комсомольської газети "Молода гвардія", присвячені радянській рок-музиці. Розглянуто, як у цій газеті відтворювався офіційний дискурс комсомолу часів Перебудови, який проголошував потребу налагодження "діалогу" з "неформалами"; як відбувались дискусії про "неформалів", як пропонували сприймати "неформалів" та як із ними пропонували "працювати". Описано, в який спосіб у газеті після років "заборон" створювали позитивний образ радянських рок-гуртів, як висвітлювали проблеми, з якими стикались радянські гурти, та як покладали відповідальність за їх вирішення на комсомол. Окреслено, як у "Молодій гвардії" сприймали київську рок-музику порівняно з іншою радянською рок-музикою, а також те, як редакція видання почала просувати українськомовну рок-музику. Автор робить припущення, що, описуючи рок-музику, газета "Молода гвардія", приставала до "прогресивного" радянського дискурсу часів Перебудови, натомість редакція могла також мати власну політику з підтримки українськомовних пісень.
 • Item
  Особливості порушення норм літературної мови у романі "Мур" А. Любки
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Балабаш, Анастасія
  У статті проаналізовано порушення мовних норм у творі А. Любки "МУР". Розглянуто вживання нецензурної лексики, фемінітивів, варваризмів і вульгаризмів на прикладі мовлення головних персонажів. Досліджено функції вживання обсценної лексики у тексті.
 • Item
  Визначення поняття "емоційний концепт" у сучасній лінгвістиці
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Барнякова, Владислава
  Статтю присвячено проблемі дослідження емоцій у контексті сучасної лінгвістичної парадигми. Емотивність репрезентовано як лінгвістичну складову емоційності, що зводиться до семантичного тлумачення емоцій. У роботі висвітлено актуальні питання лінгвістики емоцій як одного з провідних напрямів у сьогочасному мовознавстві, а також розглянуто особливості дослідження та репрезентації емоційних концептів.
 • Item
  Лексико-семантичні особливості дискурсу українських футбольних фанів
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Басалига, Мар’яна
  Мова — це ідентифікатор нації. Футбольні клуби представляють нашу країну на світовій арені, а фанати вірно підтримують команду за кордоном, демонструючи всім красу своєї мови, отже й красу своєї держави. Особливе мовлення вболівальників визначає їхню належність до колективу, ідентифікує мовця як вірного фаната, допомагає підтримувати статус самостійної спільноти.
 • Item
  Назви страв і напоїв у наддністрянському та слобожанському діалектах української мови
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Влох, Марія
  У роботі проаналізовано особливості слів, що входять у лексико-семантичне поле страв та напоїв і містяться в наддністрянському та слобожанському говорах. Розглянуто особливості цих говорів, їхнє формування, вплив інших мов та діалектів на лексичний фонд. Зіставлено лексику на позначення приготованої їжі та напоїв, проаналізовано її на фонетичному, словотвірному та семантичному рівнях.
 • Item
  Динаміка використання ненормативної лексики в комунікативних ситуаціях у романі "Ворошиловград" та п'єсі "Хлібне перемир'я" С. Жадана
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Гончарова, Ярослава
  Роботу присвячено визначенню функцій ненормативної лексики в прозових текстах С. Жадана на прикладі конкретних комунікативних ситуацій. Також було запропоновано поділ функцій на дві групи — загальні та специфічні. Дослідження дало можливість простежити динаміку використання субстандартних слів і зміну їхніх функцій, що зумовлено особливостями творів.
 • Item
  Засоби вираження смислової зв'язності у текстах пісень "Квіти мінних зон" та "Місто Марії" гурту "Океан Ельзи"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Дубик, Ірина
  У статті досліджено засоби вираження смислової звʼязності в текстах пісень гурту "Океан Ельзи" "Квіти мінних зон" і "Місто Марії". Тексти пісень було проаналізовано з позиції наявності таких засобів вираження смислової звʼязності, як логічна послідовність та структура, тематична єдність, ключові слова, суміжна сполучуваність, синтаксичний паралелізм, тропи та фігури, єдність місця та часу та єдність стилю.
 • Item
  Взаємозв'язок концептів "страх" і "смерть" у романі "Не озирайся і мовчи" Макса Кідрука
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Константинова, Алла
  У роботі розглянуто значення концептуальної картини світу. Проаналізовано концепти "страх" і "смерть" та їхній взаємозв’язок, який зароджується ще в уявленні давніх греків і давніх слов’ян. На матеріалі роману Макса Кідрука "Не озирайся і мовчи" проілюстровано реалізацію аналізованих концептів у структурі художнього твору.
 • Item
  Особливості функціонування номінацій росіян у публіцистичному дискурсі
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Кричковська, Уляна
  У роботі проаналізовано особливості функціонування номінацій росіян у публіцистичному дискурсі до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та після. Детально розглянуто прийоми, завдяки яким ЗМІ формують різну інтерпретацію образу ворога, зокрема у контексті конотативного забарвлення. Визначено, що мовні одиниці, що використовуються для позначення ворога в дискурсі інформаційної війни, мають переважно негативну конотацію.
 • Item
  Синтаксичні трансформації складнопідрядних речень умови під час перекладу з української мови на англійську
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Олексієнко, Карина
  Доповідь присвячено з’ясуванню синтаксичних трансформацій складнопідрядних речень умови під час перекладу з української мови англійською. Проаналізовано синтаксичні трансформації СПР умови на матеріалі роману М. Матіоc "Майже ніколи не навпаки", їхні переваги та недоліки, а також визначено випадки, коли застосування певної трансформації є найбільш доцільним та виокремлено деякі моделі перекладу.
 • Item
  Лексико-семантичні аспекти перекладу роману-антиутопії Кадзуо Ішіґуро "Клара і сонце"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Петриченко, Дарія
  Цю статтю присвячено аналізу лексико-семантичних трансформацій, що використовуються для досягнення адекватності та еквівалентності тексту при перекладі з англійської мови українською. Структурні розбіжності у мовах спричиняють певні труднощі, пов’язані з відтворенням та збереженням значень слів під час перекладу.
 • Item
  Лексико-семантичні поля "війна" і "war" в українській та англійській мовах
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Погореляк, Ольга-Юліта
  У статті розглянуто специфіку лексико-семантичних полів "війна" і "war" в українській і англійській мовах. Завдяки аналізу результатів компонентного аналізу виявлено спільні й відмінні риси у структуруванні лексико-семантичних полів.
 • Item
  Сучасна мова преси української діаспори Канади (на матеріалі видання "Гомін України")
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Погорєлова, Анна
  Дослідження окреслює мовні особливості дописів видання «Гомін України» порівняно й з ранішою правописною традицією газети, і з сучасним українським правописом. Зафіксовано мовні характеристики на різних мовних рівнях, підтверджено, що вони зазнали значної асиміляції до мови континентальних українців. Визначено також і причини такого уподібнення.
 • Item
  Мовно-аргументативні стратегії в полемічних творах (на матеріалі статей Івана Франка та Івана Нечуя-Левицького 1878 року)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Прибитько, Юлія
  Стаття містить аналіз стратегій мовного впливу в полемічних текстах ХІХ століття. Проаналізовано спільні та відмінні риси суперечок сучасних та минулих епох. Визначено різновиди суперечок у полемічних творах та окреслено основні підходи до їхнього аналізу. Простежено синкретичний характер аналізованої комунікативної події.
 • Item
  Особливості перекладу дитячої літератури (на матеріалі роману Дж. К. Ролінг "Різдвяна свинка")
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Руденко, Тетяна
  Статтю присвячено особливостям дитячого художнього перекладу та його ролі у міжкультурній взаємодії. Описано різні види перекладацьких трансформацій, які використовує перекладач у процесі адаптації іноземних творів до мови перекладу.
 • Item
  Стереотип рома в українській національно-мовній картині світу (на основі вільного асоціативного експерименту)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Ряполова, Яна
  Авторка визначає сучасне ставлення суспільства до ромського етносу на території України за допомогою асоціативного експерименту. Результати дослідження визначили стереотипність поняття "цигани" порівняно з поняттям "роми", при цьому виявлені стереотипи основані на уявних зовнішніх рисах етносу. Натомість нейтральні асоціації до поняття "роми" свідчать про толерантність і неупередженість.