Про методики інформаційного керування процесом e-learning на основі моделей послідовного прийняття рішень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Олецький, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Обговорюються математичні моделі, які можна буде використати в системах e-learning для автоматичного добору найефективніших навчальних матеріалів. Основну увагу приділено методам добору навчальних матеріалів на основі марковських процесів прийняття рішень – як у просторі основних станів, так і в просторі пов’язаних з ними гіперстанів. Пропонуються інтегральні моделі, які дозволяють враховувати часовий фактор.
Description
Mathematical models that can be applied for selecting the most appropriate materials in e-learning systems are regarded. The main attention is paid to Markov decision making processes in spaces of main states and hyper-states. In orded to taking into account time factor, integral models are proposed.
Keywords
e-learning, навчання з підкріпленням, марковські процеси прийняття рішень, інтегральні моделі, стаття, e-learning, enforcemrnt learning, Markov decision making processes, integral models
Citation
Олецький О. В. Про методики інформаційного керування процесом e-learning на основі моделей послідовного прийняття рішень / Олецький О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 163 : Комп'ютерні науки. - С. 90-93.