Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні : термінологічний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Нікішенко, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено питання використання в сучасному міському повсякденні таких понять, як "костюм", "одяг" і "річ", їх співвідношення та співіснування. Аналізується традиція їх сприйняття як свого роду синонімів, зокрема, в сучасній міській культурі, а також змістове навантаження кожного з цих понять через визначення їх у науковій літературі. Наведено дефініцію термінів "костюм", "одяг" і "річ" та проаналізовано можливості реального включення їх до синонімічного ряду. Розглянуто випадки, коли вони можуть вживатися для позначення близьких за змістом явищ повсякденного буття.
The article is devoted the question of the use in the modern domestic city everyday vocabulary of such concepts, as a “suit”, “dressed” and “thing” and to the problem of their correlation and coexistence. Everyday life tradition of their perception is analyses as the family synonyms, in particular, in a modern city culture. The semantic loading is also probed each of these concepts through their determinations which are used in scientific literature. Determinations of terms “suit” are pointed in material the article, “dressed” and “thing” and. Also the semantic of each of these terms is analysis through their definition from scientific literature. The definition of terms “costume”, “clothes” and “thing” are adduces in the materials of the article and the situations are analyses when these terms are really can be interpreted as similar phenomenon of culture.
Description
Keywords
річ, костюм, повсякденність
Citation
Нікішенко Ю. І. Костюм як річ у сучасному вітчизняному міському повсякденні : термінологічний аспект / Нікішенко Ю. І. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 59 : Культурологія. - С. 22-26.