Правова природа реалізації права на комерційні позначення у світлі забезпечення захисту їх правовласників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Михайлюк, Галина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено такі форми реалізації права або форми безпосередньої реалізації права, як використання, виконання, дотримання прав на комерційні позначення. Реалізація права (норм права) – це втілення приписів правових норм у правомірному поводженні суб’єктів права. Зокрема, наголошено, що прийняття нормативно-правового акта – попередній етап правового регулювання, а реалізація норм права – конкретний результативний прояв правового регулювання, оскільки об’єктом останнього є вольове поводження людей і саме такого типу поводження суб’єктів права (учасників суспільних відносин), що відповідає приписам правових норм – результату дії права та мети держави. Аналіз здійснено, ґрунтуючись як на засадах національного права, так і з урахуванням норм міжнародно-правових актів у досліджуваній сфері.
Description
Such forms of the effectuation of rights as the use, fulfillment and compliance of the rights to the commercial designations have been examined in the article. The effectuation of rights (provisions of law) is presented through the implementation of legal regulations into the lawful behaviour of the subjects of law. In particular, it has been stressed that the adoption of the legal act is considered as a preliminary stage of the regulation, while the implementation of the provisions of law is regarded as an effective specific expression of legal regulation. Consequently, the object of the latter is a volitional behaviour of people and the deportment of legal subjects (members of public relations) which meets the requirements of the provisions of law as the result of force of the law and the objective of state. The analysis is based on both the provisions of national and international legal acts in the examined area.
Keywords
торговельна марка, комерційне найменування, географічне зазначення, правовласник, реалізація норм права, стаття, trademark, trade name, geographical designation, rightholder, implementation of the law
Citation
Михайлюк Г. С. Правова природа реалізації права на комерційні позначення у світлі забезпечення захисту їх правовласників [електронний ресурс] / Михайлюк Г. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 155 : Юридичні науки. - С. 77-81.