Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Чапля, О.
Гонтар, Ю.
Будерацька, Н.
Ільїн, І.
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
Успіх процедури запліднення in vitro ґрунтується на точному виборі для перенесення у порожнину матки ембріонів із найвищим імплантаційним потенціалом. Генетичний скринінг основних хромосомних аномалій дає змогу точно оцінити перспективи подальшого розвитку ембріонів і відбракувати анеуплоїдні зразки ще на етапі культивування. Втім, через інвазивність та технічну складність таке дослідження не може широко використовуватися в клінічній практиці, саме тому актуальним є розроблення безпечних та простих критеріїв оцінки якості ембріонів з урахуванням їхнього генотипу. На основі інтегрованого аналізу морфологічних та генетичних характеристик ембріоні показано, що комплексні анеуплодії негативно позначаються на темпах розвитку преімплантаційних ембріонів, починаючи зі стадії морули. Відтак елімінація ембріонів із хромосомними аномаліями на основі оцінки особливостей будови та темпів поділу є ефективною лише за умови культивування останніх до стадії бластоцисти.
Description
Precise selection of the embryos with the higher implantation potential for embryotransfer contributes a lot to the success of in vitro fertilization procedure. Preimplantation genetic screening of major chromosomal abnormalities gives the opportunity to detect aneuploid specimens during the cultivation stage. Nevertheless, the invasiveness and technical complexity of this technology limits its use. Therefore the development of new embryo scoring methods that take into account embryo genotype is extremely perspective. The integrated analysis of morphologic and genetic embryo characteristics demonstrated that complex aneuploidies exhibit negative effect on embryo development starting from morulae stage. Thus the elimination of chromosomally abnormal embryos on the basis of division speed and morphology evaluation is effective only in case of prolonged embryo cultivation.
Keywords
преімплантаційний генетичний скринінг, комплексні хромосомні аномалії, морфологічні критерії якості ембріонів, preimplantation genetic screening, complex chromosomal abnormalities, embryo morphology scoring
Citation
Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями / Чапля О. В., Гонтар Ю. В., Будерацька Н. О. ... [та ін.]. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 21-24.