Генетичний контроль формування архітектури кореневої системи рослин та її зв’язок із зимостійкістю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Єфіменко, Тетяна
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто особливості будови і розвитку кореневої системи дводольних та однодольних рослин на прикладі таких модельних організмів, як арабідопсис, рис, Brachypodium. Проаналізовано дані сучасних джерел літератури щодо генів, які беруть участь у контролі розвитку кореня, охарактеризовано основні групи транскрипційних факторів, які відповідають за формування певної архітектури кореневої системи. Охарактеризовано відомості наукової літератури щодо участі MADS box транскрипційних факторів родини AGL (AGAMOUS-LIKE) у регуляції біосинтезу і транспорту ауксину – основного фітогормона, що регулює розвиток коренів. Також надано характеристику Brachypodium як потенційно важливої моделі для вивчення кореневої системи злаків. Обговорюється перспектива вивчення геномно-заміщеного амфідиплоїда Авротика для пошуку генів-кандидатів, відповідальних за розвиток кореневої системи рослин.
Description
Characteristic features of root system development of monocots and dicots are presented in the article. Analysis of modern scientific sources on root development genetic control is presented; main groups of transcriptional factors regulating root development are characterized. Data on AGL (AGAMOUS-LIKE) MADS box transcription factors regulation of auxin biosynthesis and transport is summarized. Brachypodium is characterized as an appropriate model for cereal root system investigation. The perspective of studying genome-substitution amphidiploid Aurotica for searching candidate genes controlling plant root system development is discussed.
Keywords
коренева система, транскрипційні фактори, ауксин, арабідопсис, Brachypodium, рис, стаття, root system, transcriptional factors, auxin, Arabidopsis, Brachypodium, rice
Citation
Єфіменко Т. С. Генетичний контроль формування архітектури кореневої системи рослин та її зв’язок із зимостійкістю / Т. С. Єфіменко, Т. К. Терновська // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171: Біологія та екологія. - С. 10-16.