Проблеми вивчення староукраїнської літературної мови другої половини XVI-XVIII ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Передрієнко, Віталій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто проблеми вивчення слов’яноруської і «простої» мов як окремих систем, роз- межування їх структури, відбиття цієї структури в текстах другої половини XVI–XVIII ст., під- креслено важливість дослідження останніх, висвітлення процесу стильового розвитку та вироблен- ня мовних засобів стилю бароко, ролі «простої мови» у процесі переходу до національної доби.
Description
Keywords
мовлення (текст), «проста мова», слов’янська мова, стиль бароко, speech (text), «simple» language, slavic language, Baroko style
Citation
Передрієнко В. А. Проблеми вивчення староукраїнської літературної мови другої половини XVI-XVIII ст. / Передрієнко В. А. // Магістеріум. - 2009. - Вип. 37 : Мовознавчі студії. - С. 71-74.