Освіта у Світі Людини і глобальні виклики часу (освітня стратегія ЮНЕСКО та національні пріоритети України)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Сватко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті систематизовано деякі традиційні стереотипи освітньої політики Світу Людини як окремого культурно-історичного типу. Дослідження здійснено з урахуванням освітньої стратегії ЮНЕСКО й національних пріоритетів України на тлі глобальних викликів XXI cm.
Description
Selected traditional stereotypes of the Human World's educational policy as taken a separate cultural and historical type are systematized in the article. The research was made with references to the UNESCO Strategy of Education and the National Priorities of Ukraine against the backdrop of global challenges of the XXI century.
Keywords
традиційні стереотипи, освітня політика, культурно-історичний тип, ЮНЕСКО, національні пріоритети України, глобальні виклики XXI cm., освітня стратегія, Світ людини, traditional stereotypes, the Human World's, the UNESCO, Strategy of Education, the National Priorities of Ukraine
Citation
Ващенко О. О. Сучасна вища економічна освіта в Чехії та Україні : теоретичні засади і практичний досвід / О. О. Ващенко, М. О. Голубєва // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 14-18.