Особливості добової динаміки екосистемних потоків вуглецю степових угруповань південно-східного Криму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Халаїм, Олександра
Вишенська, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
Здійснено оцінку параметрів дихального газообміну степових угруповань протягом доби в період піку вегетації (травень) у порівнянні з даними наступного місяця (червень). Зафіксовано два піки продуктивності екосистеми протягом світлового часу доби. Запропоновано найдоцільніший часовий режим для щомісячних вимірювань чистого екосистемного обміну вуглецю та дихання екосистеми в рамках дослідження впливу змін рівня опадів на вуглецевий цикл трав’яних угруповань південно-східного Криму.
Description
The estimation of the parameters of the daily dynamics of respiratory gas exchange in steppe communities has been conducted during the peak growing season (May) in comparison with the data of the next month (June). It was shown the two peaks of ecosystem productivity during light time of day. A most expedient time mode for monthly measurements of net ecosystem exchange of carbon and ecosystem respiration in the study of the impact of changes in the level of precipitation on the carbon cycle of grassland communities in South-East Crimea was proposed.
Keywords
карбоновий цикл, степові угруповання, добова динаміка, валова продуктивність екосистеми (GEP), чистий екосистемний обмін (NEE), дихання екосистеми (ER), carbon cycle, grasslands, daily dynamics, Gross Ecosystem Productivity (GEP), Net Ecosystem Exchange (NEE), Ecosystem Respiration (ER)
Citation
Халаїм О. О. Особливості добової динаміки екосистемних потоків вуглецю степових угруповань південно-східного Криму / Халаїм О. О., Вишенська І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 48-54.