Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Звєрєв, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) виконана на кафедрі загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Науковий керівник - Козюбра Микола Іванович. Захист відбудеться 17 вересня 2015 року. Основна мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб, спираючись на здобутки юридичної науки, а також на іноземну, та вітчизняну судову практику, комплексно дослідити місце міжнародних договорів у національній правовій системі України та особливості їх тлумачення національними судами.
On the basis of achievements of Ukrainian and international legal theory and practice the dissertation provided a research of theoretical groundings of the term “legal interpretation”, the essence of international treaties, their legal nature and place in the national legal system of Ukraine and in international law; generalized the practice of the interpretation of international treaties by national courts of European states and the USA, Constitutional Court of Ukraine and general courts; proposed a methodology of the interpretation of international treaties by national courts of Ukraine
Description
Keywords
правова система України, міжнародне право, міжнародні договори, тлумачення міжнародних договорів, національні суди, legal interpretation, теорія намірів, телеологічна теорія, international treaty, norm hierarchy, interpretation, автореферат дисертації
Citation
Звєрєв Є. О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами : європейський досвід та українська практика : автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Звєрєв Євген Олександрович; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 16 с.