Про підхід до автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів веб-порталу на основі теорії нечітких множин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Олецький, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто задачу автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів тематичного порталу щодо того, які сторінки видаються найбільш перспективними для подальшого перегляду. При цьому взято до уваги, що рекомендовані матеріали не повинні бути ні надто схожими на поточну сторінку, ні надто віддаленими від неї. Розглянуто функцію залежності між мірами релевантності та відстанями між документами, для опису якої використовується апарат теорії нечітких множин. Запропоновано методику розрахунку мір релевантності на основі відповідного нечіткого правила, наведено конкретний приклад такого розрахунку.
Description
The problem of forming recommendations for users of a web-portal about the most relevant pages is regarded. It should be taken to account that such pages should be neither too close to the current page nor too far from it. The function of dependency of relevancy measures from distances between documents is regarded; fuzzy sets are involved to describing this function. A method for calculating relevancy measures on the base of the appropriate fuzzy rule is suggested. A numerical example of such evaluating is provided.
Keywords
тематичний портал, рекомендаційна система, міри релевантності, нечітке правило, стаття, Web-portal, recommending system, relevancy measures, fuzzy rule
Citation
Олецький О. В. Про підхід до автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів веб-порталу на основі теорії нечітких множин / Олецький О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 37-40.