Молекулярні механізми стійкості рослин до низьких температур

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Єфіменко, Тетяна
Антонюк, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Низькі негативні температури є одним з найважливіших абіотичних стресів, що призводить до ушкодження рослин та значних втрат врожаю сільськогосподарських культур. Морозостійкість рослин зростає в процесі холодового загартовування – процесу, що відбувається за низьких пози- тивних температур (вище нуля) і включає різні біохімічні, фізіологічні та молекулярні зміни. Сприйняття низьких температур рослинами для початку загартовування може відбуватися через зміни властивостей мембрани. Найкраще дослідженими транскрипційними факторами, що забезпечують розвиток морозостійкості рослин, є CBF-транскрипційні фактори, які регулюють експресію багатьох COR-генів (Cold-Regulated Genes). Експресія CBF-генів у свою чергу регулюється позитивними та негативними регуляторами на рівні транскрипції. Продуктами основних груп COR-генів є білки, що забезпечують пристосування рослини до холодового стресу, зокрема: білки-дегідрини, антифризові білки та білки, що попереджають рекристалізацію льоду, антиоксидантні ензими, ферменти шляхів біосинтезу простих цукрів та інших осмопротекторів.
Description
Keywords
абіотичні стреси, морозостійкість рослин, abiotic stresses, freezing tolerance
Citation
Єфіменко Т. С. Молекулярні механізми стійкості рослин до низьких температур / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 158 : Біологія та екологія. - С. 3-13.