Внесок Інституту філософії НАН України у розвиток філософії та релігієзнавства в НаУКМА

dc.contributor.authorТкачук, Марина
dc.date.accessioned2023-02-10T08:06:19Z
dc.date.available2023-02-10T08:06:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті вперше в науковій літературі висвітлено місце і роль Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України у становленні й розвитку кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), створеної у 1992 р., та її освітніх програм. Акцентуючи увагу на вагомій ролі науковців Інституту філософії в актуалізації інтелектуальної спадщини та інституційної пам’яті славетної Києво-Могилянської академії (КМА, 1615‒1817), стаття увиразнює безпосередню долученість учених-філософів НАН України до відродження Києво-Могилянської академії у статусі сучасного університету, розпочатого 30 років тому групою українських науковців та освітян на чолі з В’ячеславом Брюховецьким, і підготовки перших в Україні бакалаврів і магістрів філософії. Розкриваючи головну мету кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА – формування нового покоління українських філософів, чий фаховий рівень відповідає сучасним західним стандартам, авторка фокусує увагу на сформованій у співпраці з науковцями Інституту філософії моделі філософської освіти, новаторській для пострадянської доби. Ця модель ґрунтується на поєднанні загальногуманітарної і професійної підготовки, навчального процесу і наукових студій, глибокого знання студентами як історії, так і сучасних на- прямів і течій філософської думки, класичних і новітніх філософських першоджерел, належному опануванні іноземних мов із метою безпосереднього вивчення оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки, а також новітньої дослідницької літератури. Окреслюючи доробки провідних фахівців Інституту в царині викладання й реалізації філософських освітніх програм НаУКМА, авторка доводить, що їхня багаторічна співпраця з університетом стала не лише однією з фундаментальних засад могилянської філософської школи, а й потужним стимулом професійного розвитку і творчої самореалізації інститутських колег.uk_UA
dc.description.abstractThe article for the first time in the scientific literature highlights the place and role of the Institute of Philosophy of H. S. Skovoroda of National Academy of Sciences of Ukraine in the creation and development of the Department of Philosophy and Religious Studies of the National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA), established 1992. Focusing on important role of the scientists of the Institute of Philosophy in the actualization of the intellectual heritage and institutional memory of the glorious Kyiv-Mohyla Academy (KMA, 1615‒1817), the article stresses the direct involvement of scientists and philosophers of the National Academy of Sciences of Ukraine in the revival of the Kyiv-Mohyla Academy as a modern university, started 30 years ago by a group of Ukrainian scientists and educators headed by Vyacheslav Briukhovetskyi, and training of the first bachelors and masters of philosophy in Ukraine. Revealing the main goal of the Department of Philosophy and Religious Studies of NaUKMA – the formation of a new generation of Ukrainian philosophers whose professional level meets modern Western standards, the author focuses attention on the model of philosophical education formed in cooperation with scientists of the Institute of Philosophy, innovative for the post-Soviet era. This model is based on a combination of general humanitarian and professional training, educational process and scientific studies, students’ in-depth knowledge of both history as well as modern directions and trends of philosophical thought, primary sources on classical and modern philosophy, proper mastery of foreign languages with the aim of directly studying the original heritage of the worldwide and Ukrainian philosophical thought, as well as the latest research literature. Outlining the achievements of the leading specialists of the Institute in the field of teaching and implementation of philosophical educational programs of NaUKMA, the author proves that their long-term cooperation with the university has become not only one of the fundamental foundations of the NaUKMA’s philosophical school, but also a powerful stimulus for professional development and creative self-realization of its Institute colleagues.en_US
dc.identifier.citationТкачук М. Л. Внесок Інституту філософії НАН України у розвиток філософії та релігієзнавства в НаУКМА / Ткачук М. Л. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2022. - Т. 9-10. - C. 23-33. - https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.23-33uk_UA
dc.identifier.issn2617-1678
dc.identifier.issn2617-5703
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.23-33
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24668
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавствоuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectІнститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН Україниuk_UA
dc.subjectКиєво-Могилянська академіяuk_UA
dc.subjectНаціональний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА)uk_UA
dc.subjectфілософіяuk_UA
dc.subjectрелігієзнавствоuk_UA
dc.subjectосвітаuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectInstitute of Philosophy of H. S. Skovoroda of National Academy of Sciences of Ukraineen_US
dc.subjectKyiv-Mohyla Academyen_US
dc.subjectNational University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA)en_US
dc.subjectphilosophyen_US
dc.subjectreligious studiesen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.titleВнесок Інституту філософії НАН України у розвиток філософії та релігієзнавства в НаУКМАuk_UA
dc.title.alternativeThe contribution of Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine towards the development of philosophy and religious studies in the National University of “ Kyiv-Mohyla Academy ”en_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tkachuk_Vnesok_Instytutu_filosofii_NAN_Ukrainy_u_rozvytok_filosofii_ta_relihiieznavstva_v_NaUKMA.pdf
Size:
753.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections