Теорія юридичної аргументації: становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Козюбра, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито процес становлення та еволюції теорії юридичної аргументації, проаналізовано стан її дослідження й практичного використання в Україні та окреслено можливі напрями і перспективи подальшого розвитку.
Description
In this article, the Author reveals the process of formation and evolution of the theory of legal argumentation; analyses the amount of scholarly research done on it and the scope of its practical application; as well as outlines the possible directions and perspectives for its further development.
Keywords
юридична аргументація, логіка, риторика, діалектика, топіка, силогістична модель, дискурсивна модель, дедукція, індукція, дедуктивно-індуктивний спосіб обґрунтування, legal argumentation, logic, rhetoric, dialectic, topica, syllogistic model, discursive model, deduction, induction, deductive-inductive method of reasoning
Citation
Козюбра М. І. Теорія юридичної аргументації: становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції / Козюбра М. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129: Юридичні науки. - С. 3-10.