Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в басейні р. Латориця

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Козак, Олена
Дідух, Яків
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
У статті представлено результати досліджень щодо оцінки ерозійних процесів у басейні р. Латориця за допомогою дендроіндикації. Для цього використано дві пробні ділянки у буковому лісі. Встановлено, що при крутизні схилу 25º змивається 0,24 см ґрунту в рік, а при 40º – 0,32 см. Встановлено залежність між ерозією ґрунту та віком дерев. Розраховано енергетичні втрати екосистем внаслідок ерозії.
Description
The article provides results of research concerning assessment of erosion processes in Latorica river basin using dendroindication. Two experimental plots in beech forest were used for this purpose. It was established that when inclination of slope is 25º, the 0,24cm soils per year are washed away, when inclination is 40º – 0,32 сm soils per year. The dependency between soil erosion and tree age was defi ned. The ecosystem energy losses due to erosion were calculated.
Keywords
дендроіндикація, ерозійні процеси, енергетичні запаси, екосистема, dendroindication, erosion processes, energy stock, ecosystem
Citation
Козак О. М. Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в басейні р. Латориця / Козак О. М., Дідух Я. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 55-58.