Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Боднар, Алла
Журат, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто основні етапи дослідження проблеми суб’єкта і суб’єктності в психолого-педагогічній літературі. Аналізуються проблеми формування поняття "професійна суб’єктність вчителя" в контексті парадигми "суб’єкт-суб’єктність".
Description
The paper considers the main stages of research on the subject and subjectivity in psychological and pedagogical literature. The problems of the formation of "professional teacher subjectivity" in the context of the paradigm of "subject-subjectivity".
Keywords
суб’єкт, суб’єктність, основні етапи дослідження проблеми суб’єкта та суб’єктності, психологія суб’єкта, суб’єктно-діяльнісний підхід, суб’єкт психічної активності, суб’єктність учня (студента, слухача), характеристики професійної суб’єктності вчителя, стаття, subject, subjectivity, milestones, research on the subject and subjectivity, the psychology of the subject, the subject-approach, the subject of mental activity, subjectivity student (student audience), the characteristics of professional subjectivity teacher
Citation
Боднар А. Я. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя/ Боднар А. Я., Журат Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 37-43.