Моделювання деяких реакцій диціану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Ісаєв, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто можливість протікання взаємодії між диціаном та піразином або іншими сполуками, що містять піразиновий фрагмент. Результати квантово-механічних розрахунків ab initio HF MP2 (6-31G*) свідчать про екзотермічний характер процесу приєднання реагенту із наступним 1,3-гідридним переміщенням. Якщо на другому етапі таким чином здійсниться циклізація, утворюється додатковий піразиновий цикл, здатний до подальшої взаємодії з диціаном. Прогнозовано вірогідність протікання і деяких інших реакцій диціану.
Description
Possibility of reaction between cyanogens andpyrazine of other pyrazine cycle containing substances was studied. Results of ab initio HFMP2 (6-31G*) calculation are indicate on exothermic nature of the addition reagent process with the next 1,3-hydride displacement. In case of the second stage cyclization, the addition pyrazine cycle is generated and this fragment is capable to react with other molecule of cyanogen. Some other reactions of cyanogens are analyzed.
Keywords
піразиновий фрагмент, екзотермічний характер, піразиновий цикл
Citation
Ісаєв, Сергій Дмитрович. Моделювання деяких реакцій диціану / С. Д. Ісаєв // Наукові записки НаУКМА : Хімічні науки і технології. - 2004. - Т. 28. - С. 62-66.