Риторика та іронія у малій прозі Івана Франка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Семків, Ростислав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті "Риторика та іронія у новелістиці Івана Франка" йдеться про природу іронічного компоненту малої прози українського автора. Робиться висновок про трансформацію іронії від простої риторичної фігури до фактора, що впливає на структурування тексту. Розглянуто найпростіші моделі впливу іронії на специфіку портретних характеристик персонажів, сюжету творів.
Description
The article "Rhetoric and irony in short stories of Ivan Franko" deals with the origin of ironic component in the writings of the Ukrainian author. As is summarized, his irony transforms from the simple rhetoric figure to the factor that influences the structure of the text. The article also describes the most basic models of irony influence onto the specifics of protagonists' portrait characteristics, the plot, etc.
Keywords
риторика, іронія, мала проза, Іван Франко, стаття, rhetoric, irony, short stories, Ivan Franko, article
Citation
Семків Р.А. Риторика та іронія у малій прозі Івана Франка / Р.А. Семків. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. // Наукові записки НаУКМА, Т. 19 (2001): Спеціальний випуск, Ч. 1. - с. 24-27.