019 (1): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 66
 • Item
  Доцільність виділення митного права в самостійну, комплексну галузь права України
  (2001) Слічна, О.
  У процесі становлення молодої правової держави особливо актуальним є питання кри- теріїв, необхідних для виділення самостійної галузі права із загального масиву галузей права України, а також питання їхньої кількості. Сучасний рівень розвитку та значне число норм, що регулюють митні правовідносини, а також їхня значимість у перехідний до ринкової економіки період, дозволяє стверджувати, що склалися всі необхідні умови для виділення системи норм Митного права як особливої самостійної галузі права України. Стаття присвячена питанню доцільності виділення Митного права в самостійну, комплексну галузь права, у зв'язку з чим дається загальна характеристика предмета, ме- тоду, митно-правовим нормам та відносинам.
 • Item
  Гласність судового процесу та його повне фіксування
  (2001) Стефанюк, В.
  Одним із фундаментальних конституційних принципів, яким мають керуватися суди України у своїй діяльності, є принцип гласності судового процесу та його повна фіксація технічними засобами. Конституція України виходить з того, що громадськість має право знати про те, що відбувається у залі судових засідань. Публічність провадження у справі дає громадянам можливість зрозуміти призначення своєї держави, її Конституції, побачити в судовій владі справжнього захисника їхніх прав і свобод.
 • Item
  Податкове планування й уникнення оподаткування - правовий аналіз явищ
  (2001) Орлов, М.
  The article examines the legal nature of such manifestations of the taxpayer's legal behavior as tax planning and tax avoidance, defined as activity or inactivity on the part of taxpayers directed at the minimization or avoidance (prevention) of their tax liabilities. The paper further attempts to draw the line of distinction both between tax planning and tax avoidance as the constituents of the taxpayer's legal behavior and between these phenomena and tax evasion as illegal activity.
 • Item
  Правові проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні
  (2001) Цельєв, Олексій
  The article is devoted to the moder № legal issues of entrepreneuship development i № Ukraine. O№ the basis of analysis of selective normative acts existing barriers for valuable development of entrepreneuship are being highlighted. Specific changes are proposed for the preparatory procedure of normative acts as well as for the existing legislation which regulates entrepreneuship.
 • Item
  Актуальні питання розвитку юридичної діяльності в умовах формування громадянського суспільства
  (2001) Гусарєв, С.
  In his articles the author observes problematic issues of formation of civil society in Ukraine in the light of legal sphere development concerning development of legal activity which is taking place in the forms of legal practical and legal educational activity. Attention is paid to the role of moral factor in legal activity. Special concerns and perspectives of reformation of court system, advocacy as well as the legal education system in Ukraine is being analysed.