Стилістичні функції речень з прономінативно-інфінітивним комплексом у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Кобченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено дослідженню функціонування конструкцій з прономінативно-інфінітивним комплексом у художньому тексті на прикладі роману Ірини Вільде "Сестри Річинські". Описано стилістичне навантаження зазначених побудов у авторській, невласне прямій мові та мовленні персонажів. Аргументовано зарахування таких одиниць до засобів експресивного синтаксису.
The paper studies the usage of sentences with pronominal-infinitive complex in a literary text, as exemplified by Iryna Wilde’s novel “Richynski Sisters”. The stylistic functions of these sentences in the author’s speech, the experienced speech and the personages’ speech are described. The belonging of such units to the set of expressive syntax is argued.
Description
Keywords
ідіостиль, експресивний синтаксис, expressive syntax, idiostyle
Citation
Кобченко Н. В. Стилістичні функції речень з прономінативно-інфінітивним комплексом у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" / Кобченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 164 : Філологічні науки. - С. 47-52.