Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Бондарець, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті автор досліджує сучасні проблеми музеології (музеєзнавства) як науки, зокрема структуру. Якщо включення до загальної музеології таких підрозділів, як історична музеологія, теоретична музеологія, прикладна музеологія, та деякі інші положення сьогодні не викликають дискусій серед значного кола науковців, то щодо місця в структурі, зокрема, музейного джерелознавства, музейної педагогіки, музейної інформатики, музейної соціології, музейної психології висловлюють різні думки. Зміна ролі музею в сучасному світі призводить до трансформації функцій музею, що, своєю чергою, визначає появу нових напрямів музейної діяльності та розвиток науки.
In the article the author examines current problems of museology as a science, specifically, its structure. While scientists without controversy consider historical museology, theoretical museology,and applied museology as parts of general museology, inclusion of museological source criticism, museum pedagogy, museum computer science, museum sociology, and museum psychology into the structure of general museology is still under discussion.
Description
Keywords
музеологія (музеєзнавство), загальна музеологія, історична музеологія, теоретична музеологія, прикладна музеологія, структура музеєзнавста, museology, general museology, historical museology, theoretical museology, applied museology, structure of museology
Citation
Бондарець О. В. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки / Бондарець О. В. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2017. - Т. 191. - С. 72-78.