Асемантичні сполучники і (й), а в складно-сурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Христіанінова, Раїса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дух і Літера
Abstract
У статті розглянуто семантику складних речень, предикативні частини яких поєднані асемантичними сполучниками і (й), а. Обґрунтовано функційну подібність цих сполучників та їхній статус як асемантичних. Констатовано, що обидва сполучники реалізують лише формально-граматичну функцію виразника синтаксичного зв'язку між предикативними частинами. Виявлено значну збіжність семантико-синтаксичних різновидів складних речень, формованих розгляданими сполучниками.
The purpose of the article is to analyse the grammatical and semantic-syntactic structure of compound and complex sentences with die conjunctions / (it), a, to justify the functional similarity and asemantic status of these conjunctions.
Description
Keywords
сполучники сурядності, асемантичні сполучники, синтаксичний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення, складносурядні речення, синкретичні сурядно-підрядні речення, речення з імплікованими семантичними ланками, стаття, coordmating conjunctions, asemantic conjunctions, syntactic ties, semantic-syntactic relations, compound sentences, syncretic complex sentences, sentences with implicit semantic components, article
Citation
Христіанінова Р. О. Асемантичні сполучники і (й), а в складно-сурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях / Раїса Христіанінова // Мова: класичне - модерне - постмодерне : збірник наукових праць / [редкол.: Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін. ; упоряд.: Ожоган В. М., Сігов К. Б.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : Дух і літера, 2019. - Вип. 5. - С. 139-157.
Collections