Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Фуртат, Ірина
Остапюк, Надія
Антонюк, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті систематизовано наявну в літературі інформацію стосовно видового складу грибів роду Fusarium, їхнього географічного поширення, динаміки розповсюдження, видової специфічності представників щодо рослини-господаря. Описано агроекологічні особливості грибів у різних агроценозах. Охарактеризовано різноманітність життєвих циклів грибів роду Fusarium та різноманітність спороношення в окремих представників цього роду. Виокремлено найбільш шкодочинні щодо впливу на рослину та довкілля екологічно пластичні види. Охарактеризовано основні мікотоксини, що продукуються грибами роду Fusarium, щодо їхнього впливу на організм тварин і людини, залежність специфічності утворення мікотоксину від виду гриба та його географічного поширення. Вказано на необхідність детального моніторингу циркуляції токсинів у продуктах харчування рослинного походження.
The article systematizes the information available in the literature on the species composition of Fusarium fungi, their geographical distribution, the dynamics of their distribution, the specificity of the fungi relative to the host plant. The author describes the agroecological features of the fungi in different agrocenoses; characterizes the variety of life cycles of Fusarium fungi and their sporulation; indicates the most harmful effects on plants and the environment of the ecologically plastic species; characterizes the main mycotoxins produced by fungi of the Fusarium genus and their effects on the animal and human organisms; and describes the dependence of the specificity of the formation of mycotoxin on the type of fungus and the geographical distribution of the fungus. The paper emphasizes the necessity of detailed monitoring of toxin circulation in food products of the plant origin and indicates the development of the plant material with genetic protection from Fusarium fungi.
Description
Keywords
видовий склад р. Fusarium Link, біологічні особливості, агроекологія, цикл розвитку, типи спороношення, мікотоксини, species composition of the genus Fusarium Link, biological characteristics, agroecology, developmental cycle, sporulation, mycotoxins, grain fusariosis
Citation
Фуртат І. М. Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків / Фуртат І. М., Остапюк Н. А., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. - 2017. - Т. 197. - С. 3-18.