Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметиленгуанідинхлоридом та їх властивості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Побігай, Ганна
Коновалова, Вікторія
Брик, Михайло
Бурбан, Анатолій
Солодка, Лідія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено метод формування ацетатцелюлозних мембран із бактерицидними властивостями шляхом введення в них біоцидного полімерного препарату полігексаметиленгуанідинхлориду. Дослідже­но вплив різних кількостей ПГМГ-хлориду, введених у формувальний розчин, на розділювальні характе­ристики та бактерицидні властивості отриманих мембран. Показано, що збільшення концентрації біоцидної добавки в формувальному розчині до 3 мас. % зменшує продуктивність та збільшує коефі­цієнт затримки мембран. Зшивання ПГМГ-хлориду з матеріалом мембрани подсилює ці ефекти. Вста­новлено, що мембрани, сформовані з розчину, який містив 3 % ПГМГ-хлориду, характеризуються 100 %-ою бактерицидністю протягом 33 діб.
Description
The formation method of acetate cellulose membranes with bactericidal properties has been developed. Biocyde polymer polyhexamethyleneguanidine chloride (PHMG-chloride) was introduced into formation solution. Influence of different quantities of PHMG-chloride introduction in a forming solution on separation and bactericidal membranes properties has been investigated. It has been shown that increasing of biocide concentration in forming solution reduce membrane productivity and increase rejection. Lacing PGMGchloride with a body of membranes enhance these effects. The membranes forming by 3 % PGMG solution have 100 % antimicrobial properties. Bactericidal activities of membranes keep during 33 days.
Keywords
мембранні технології, бактерицидна дія солей, формування мембран
Citation
Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметиленгуанідинхлоридом та їх властивості / Г. А. Побігай, В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, М. Т. Брик, Л. М. Солодка // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 8-14.