Iтерацiйний пiдхiд до необумовленого оптимального вибору для певної категорiї в роздрiбнiй торгiвлi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Мироненко, Роман
Дрiнь, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В роботi використано iтерацiйний пiдхiд для управлiння базовим товарним асортиментом в умовах невизначеностi споживчих уподобань. В ходi роботи розглядаються та застосовуються пiдходи портфельної теорiї, задля оптимiзацiї кiлькостi базових SKU(товари базової необхiдностi). Це допоможе пiдвищити прибутки та зменшити витрати.
Description
Keywords
коварiацiйна матриця, вектор середнiх значень, 𝑟𝑎𝑛𝑘, мiнiмальна Евклiдова норма, матриця Мура-Пенроуза, DFPM (The Discrete Functional Particle Method), симплектичний метод Ейлера, тези конференції
Citation
Мироненко Р. О. Ітераційний підхід до необумовленого оптимального вибору для певної категорії в роздрібній торгівлі / Р. О. Мироненко, С. С. Дрінь // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - C. 128-129.