Актуальність та специфіка етнокультурних досліджень у поліетнічних регіонах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Нікішенко, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Даний матеріал присвячено тим можливостям, які відкриваються перед етнологами, ет- нокультурологами, соціологами та представниками інших суміжних з ними дисциплін при до слідженні поліетнічних регіонів. На прикладі матеріалів з Буджаку (Одеська область) розгля даються специфічні тенденції розвитку міжетнічних та міжкультурних стосунків у регіоні, населення якого сформувалося протягом останніх трьох століть з окремих етнічних груп, що перебувають у постійних контактах між собою, однак не асимілювалися, натомість культу ра населення цього регіону набула власних специфічних рис, що склалися під впливом постійних міжкультурних контактів.
Description
Keywords
етнокультурне дослідження, поліетнічний регіон, міжетнічні стосунки, міжкультурні стосунки
Citation
Нікішенко Ю. І. Актуальність та специфіка етнокультурних досліджень у поліетнічних регіонах / Нікішенко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск: у двох частинах. Частина 1. - С.142-145