020 (1): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 63
 • Item
  Відповідальність виконавчої влади: порівняльно-політологічні аспекти
  (2002) Коваленко, А. А.
  У статті розглядаються основні характеристики і проблеми реалізації принципу політичної відповідальності виконавчої влади в різних політичних системах, а також: фактори, що впливають на характер відповідальності виконавчої влади.
 • Item
  Проблема збереження єдності Української держави: контекст суперечностей у національній ідентичності
  (2002) Палій, Г.
  У статті порушується проблема формування національної ідентичності українського суспільства, розглядаються суперечності цього процесу та сучасного стану національної ідентичності. Для дослідження найбільш виразних розбіжностей у національній ідентичності застосовано ключові чинники самоідентифікації громадян України. Проблему єдності національної ідентичності розглянуто під кутом зору необхідності формування життєздатної Української держави, збереження цілісності держави і суспільства.
 • Item
  Засоби формування нового типу особистості у тоталітарному суспільстві
  (2002) Чабанна, Маргарита
  Тоталітаризм як особливий суспільно-політичний феномен для ефективного управління суспільством потребує формування відповідного типу особистості, якій притаманні пасивність, несхильність до критичного мислення, відчуженість та безвідповідальність. У статті розглянуто вплив тоталітарних режимів на поведінку, спосіб мислення та ціннісні орієнтації громадян, який здійснюється за допомогою використання міфологізованої версії державної ідеології, що виступає в ролі нового можливого світогляду.
 • Item
  Культурологія політики як складова сучасної політології
  (2002) Соломін, О.
  Статтю присвячено специфікації культурології політики. Автор характеризує предмет, дослідницький інструментарій (поняття, методи) та функції цієї наукової дисципліни. Наголошується на необхідності виокремлювати культурологію політики як важливу складову сучасної політології.
 • Item
  До проблеми визначення поняття "громадянське суспільство"
  (2002) Рябов, Сергій
  Статтю присвячено проблемі відсутності однозначного дефініювання поняття «громадянське суспільство» в науково-публіцистичному дискурсі України. Піддаючи критичному аналізові найбільш поширені визначення, автор пропонує можливий напрям для розробки комплексного визначення поняття «громадянське суспільство». Його основою повинні стати суттєві ознаки, притаманні всім практичним та історичним моделям громадянського суспільства.