Investment risk management specifics in ESG investing: CEE stock markets examining

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Kaminskyi, Andrii
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
One of the most dynamic trends in the development of the modern market of financial investments is ESG investing. Investing which is based on the inclusion of Environmental, Social and Governance criteria into consideration. In this case, there is an actual problem of analysis mapping ESG criteria with investment risk management. This article considers specific features of inclusion ESG assessments into investment risk management. For this purpose, the S&P Global system of ESG scores was used. The assessments of market risk for both direct and portfolio investments were considered. The dichotomy between the approaches of diversification and prioritization based on ESG criteria had been identified. The article offers expansion of portfolio risk management within the framework of a three-criteria optimization model (risk, return, and ESG score based criteria). The article justifies the investment decision on the basis of construction of an effective set of pair "risk – ESG score" which provides an analogue of the classical frontier line in modern portfolio theory. The implementation of this approach was carried out to the companies included into stock index baskets of three Central and Eastern European (CEE) stock markets: Poland, Czech Republic and Hungary.
Одним із найдинамічніших трендів розвитку сучасного ринку фінансових інвестицій є ESG-інвестування, тобто інвестування, яке ґрунтується на залученні до розгляду екологічних, соціальних та управлінських критеріїв. Частка цього виду інвестування на світових ринках уже перевищує 30 % інвестиційних активів, що перебувають в управлінні. Тож актуальною стає проблема аналізу зіставлення ESG-критеріїв з інвестиційним ризик-менеджментом. Ця проблема є предметом дослідження, проведеного із застосуванням до портфельного інвестування на ринках Центральної та Східної Європи. З цією метою в роботі було використано скоринги ESG, що розраховуються за методологією системи S&P Global. Оцінювання ринкового ризику було здійснено як для прямих, так і для портфельних інвестицій. Для прямих інвестицій було проведено дослідження між значеннями ESG-скорингу та низкою показників ризику та дохідності. Ідентифіковано взаємозв’язок між значеннями скорингу та показником K-ratio. Цей взаємозв’язок змодельований логарифмічною залежністю. У межах проведеного дослідження було ідентифіковано дихотомію між підходами диверсифікації та пріоритизації ESG-критеріїв при інвестуванні. Запропоновано розширення портфельного ризик-менеджменту в межах трикритеріальної оптимізаційної моделі (мінімізації ризику, максимізації очікуваної дохідності та максимізації ESG-скорингу портфеля). У статті обґрунтовано інвестиційне рішення, що базується на побудові ефективної множини у площині "ризик – ESG-скоринг". Це є певним аналогом ефективної множини "ризик – дохідність" у сучасній портфельній теорії. Вибудований у дослідженні підхід ризик-менеджменту було застосовано для створення інвестиційного портфеля з компаній, включених у кошики трьох фондових індексів ринків Центральної та Східної Європи, а саме: PX (Чехія), WIG20 (Польща), BUX (Угорщина).
Description
Keywords
ESG investing, risk management, stock market, portfolio choice, investment decision, article, ESG-інвестиції, ризик-менеджмент, фондовий ринок, вибір портфеля, інвестиційне рішення
Citation
Kaminskyi A. B. Investment risk management specifics in ESG investing: CEE stock markets examining / Аndrii Kaminskyi // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 54-60. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.54-60