Проект модерності у ранніх німецьких романтиків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Шалагінов, Борис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються основні засади проекту Модерності, що його започаткували на пограниччя ХVIII–ХІХ ст. німецькі романтики: оптимістична віра в можливість подолання духовної кризи часу ("першої кризи модерну"); міцна, надійна філософська основа для такої віри (ідеалізму); наполеглива робота над створенням загальнозначущої естетики; започаткування паралельно з поточним літературним процесом другого, "класичного" читацького мейнстріму; естетична розробка поняття "сучасності" та відкриття мистецького "авангардизму"; міфологізм як новий естетичний і антропологічний принцип; прагнення відобразити реальне життя під кутом зору "належного буття" (Гегель); перехід утопії в "антиутопію" тощо.
The article deals with the main principles of the Modernity project, initiated by German romantics on the break of 18–19th centuries. They are: the optimistic faith into the possibility to overcome the spritual crize of the epoch ("the First crize of the Modern"); the existance of solid and reliable philosophic base for such conviction ("idealism"); persistent work to create generally valid aesthetics; the initiating together with current literary process the alternative, "classic" reader’s mainstream; the aesthetic design of the concept of "contemporaneity" and the revelation the art of "avant-gardism"; the mythologism as the new aesthetic and antropological principle; the aspiration to depict the real life under the view of "appropriate life" (Hegel); the transformation of the utopia into "antiutopia" etc.
Description
Keywords
німецький романтизм, доба Модерн, сучасність, буржуазність, "належне буття", стаття, german romanticism, epoch of Modern, modern times, bourgeoisity, "appropriate life", article
Citation
Шалагінов Б. Б. Проект модерності у ранніх німецьких романтиків [електроннний ресурс] / Шалагінов Б. Б. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 150 : Філологічні науки. - С. 105-110.