Університетське поле як предмет соціологічного аналізу: дослідницький підхід П. Бурдьє

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Малиш, Ліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядається підхід до вивчення внутрішньої будови осередків наукової діяльності (університетів), запропонований французьким соціологом П. Бурдьє. Аналізуючи, як соціальний капітал конвертується в позиції в університетському полі, Бурдьє на засадах виокремлення двох видів капіталу – наукового й університетського – демонструє механізм відтворення в часі статусної ієрархії та пов’язаних із нею можливостей здійснення влади в межах закладу вищої освіти.
Description
The article is devoted to the examination of approach to the study of internal structure of centers of scientific research activity – universities – proposed by French sociologist P. Bourdieu. Analyzing the way the social capital is being converted into positions in the university field, Bourdieu, singling out the two types of capital – scientific and university – shows the mechanism of restoration in time of status hierarchy and the related possibilities of exercising power within the institution of higher education.
Keywords
підхід до вивчення внутрішньої будови університетів П. Бурдьє, освіта, соціологічний аналіз, розташування факультетів, наукова влада, університетська влада, education, sociological analysis
Citation
Малиш Ліна Олександрівна. Університетське поле як предмет соціологічного аналізу : дослідницький підхід П. Бурдьє / Малиш Л. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 70 : Соціологічні науки. - С. 3-7.