Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Гломозда, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі описано принципи застосування методу інваріантів, що використовує алгоритм пошуку зрізаної множини розв’язків (Truncated Set of Solutions, TSS) рівняння стану мережі Петрі, яке записується у вигляді систем лінійних однорідних діофантових рівнянь, до аналізу кольорових мереж Петрі і дослідження їхніх статичних та динамічних властивостей. Розглянуто аналіз кольорових мереж Петрі з кількісними фішками (на прикладі моделі взаємодії абонентів у базовій телефонній мережі) та якісними фішками (на прикладі моделі функціонування багатопотоковості в мові програмування Java). Описано еквівалентні перетворення кольорової мережі Петрі з якісними фішками на аналогічну за властивостями кольорову мережу Петрі з кількісними фішками.
Description
Principles of application of invariants method, which uses Truncated Set of Solutions (TSS) finding algorithm for Petri net state equations expressed through systems of linear homogenous Diophantine equations to analysis of colored Petri nets are described in the article, as well as their usage to study their static and dynamic properties. Analysis of colored Petri nets with both quantitative tokens (based on the model of interaction between Plain Old Telephone Service clients) and qualitative tokens (based on the models of multithreading in Java) is covered. Equal transformation of colored Petri nets featuring qualitative tokens into colored Petri nets featuring quantitative tokens with properties of the former preserved are described.
Keywords
кольорові мережі Петрі, CPN Tools, інваріанти мережі Петрі, діофантові рівняння, діофантові нерівності, моделювання, багатопотоковість, властивості мереж Петрі, TSS-алгоритм, стаття, colored Petri nets, CPN Tools, Petri net invariants, Diophantine equations, Diophantine inequations, modeling, multithreading, Petri nets properties, TSS-algorithm
Citation
Гломозда Д. К. Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі / Гломозда Д. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 44-52.