Невідома розвідка професора Київської духовної академії П. П. Кудрявцева про поховання у соборі Києво-Братського монастиря

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Бурега, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Публікація вводить до наукового обігу рукопис професора Київської духовної академії Петра Кудрявцева, присвячений похованням, що були виявлені у 1878-1879 р. під підлогою Богоявленського собору Києво-Братського монастиря. Під час заміни підлоги намісник монастиря спустився у підпомістя собору, де знайшов два раніше невідомих поховання. В одній труні було тіло у священному облаченні та митрі, другу труну, кам’яну, намісник вирішив не відкривати та не оглядати. Інформацію про ці поховання Петро Кудрявцев отримав від не названого ним знавця київської старовини у 1920-ті рр. За його припущенням, у першій із трун був похований відомий церковний діяч XVII ст. митрополит Газький Паїсій Лігарид, а кам’яна труна могла належати гетьманові Петру Сагайдачному. Обидва поховання було здійснено в Братському монастирі ще до спорудження мурованого Богоявленського собору. Ймовірно, під час будівництва собору обидві могили опинилися у його межах - у підпіллі. Ці поховання ніколи не досліджувалися та були втрачені під час знищення собору у 1935 р. Наведене у додатку повідомлення Кудрявцев зробив на одному із засідань Комісії Києва і Правобережної України, що діяла при Історичній секції Всеукраїнської Академії наук упродовж 1924–1931 рр. Рукопис нині зберігається в архіві Московської духовної академії.
This publication involves the scientific circulation of the manuscript of Kyiv Theological Academy Professor Peter Kudriavtsev, which is dedicated to the burials revealed in the underground of Epiphany cathedral of Kyiv Confraternal monastery in 1878–79. During replacement of the cathedral floor, the vicar of the monastery went down to the underground where he found burial of two before unknown persons. In one coffin there was miter. The other coffin, which appeared to be made of stone, was not opened and investigated. According to P. Kudriavtsev’s assumptions, in the first coffin Metropolitan of Gaza Paisios Ligarideswas was buried, a well-known church figure of the 17th century. The stone coffin could belong to Hetman Petro Sahaidachny Both burials were been carried out in Confraternal monastery, before Epiphany Cathedral had even been built. Possibly, during building the cathedral both tombs got into a cathedral area (in its underground). These burials were never investigated and were lost during the cathedral destruction in 1935. P. Kudriavtsev has received the information on the specified burials from the expert on the Kyiv olden time not named in 1920th. Possibly, the presented text of the article represents the message made by Kudriavtsev on one of the sessions of the Commission of Kyiv and Right-bank Ukraine which operated at the Historical section of Ukrainian Academy of Sciences in 1924–1931. The manuscript has remained in the Archive of the Moscow Theological Academy
Description
Keywords
Київська духовна академія, Києво-Братський монастир, Московська духовна академія, Петро Кудрявцев, Всеукраїнська Академія наук, Паїсій Лігарид, Петро Сагайдачний, київський некрополь, митра, труна, стаття, Kyiv Theological Academy, Kyiv Confraternal Monastery, Moscow Theological Academy, Peter Kudriavtsev, Ukrainian Academy of Sciences, Paisios Ligarides, Petro Sahaidachny, Kyiv necropolis, mitre, burial
Citation
Бурега В. Невідома розвідка професора Київської духовної академії П. П. Кудрявцева про поховання у соборі Києво-Братського монастиря / Володимир Бурега // Київська Академія. - Київ : Дух і літера, 2017. - Вип. 14. - С. 180-194.