Вплив монетарної політики в період правового режиму воєнного стану на ринок праці в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Донкоглова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою дослідження є поглиблений аналіз впливу монетарної політики в період правового режиму воєнного стану на стан ринку праці та добробут населення в Україні. У статті проаналізовано, як воєнні дії вплинули на робочу силу та сфери зайнятості, стисло окреслено основні дії Національного банку України (НБУ) для стабілізації макроекономічної ситуації в країні, зниження інфляційного тиску та протидії виводу капіталу з країни. На основі наявної статистичної інформації та експертних оцінок стану ринку праці в Україні після повномасштабного вторгнення проаналізовано ефективність монетарних механізмів, зокрема тимчасової зміни режиму інфляційного таргетування на режим фіксації валютного курсу. Проведений аналіз підтвердив те, що, попри вчасні адаптивні зміни монетарної політики з боку регулятора, ефективність монетарного трансмісійного механізму в умовах війни є низькою. Падіння реального виробництва, зниження довіри до національної валюти, а також початок фінансування видатків уряду шляхом грошової емісії призвели до надлишку ліквідності в економіці, що своєю чергою спричинило зниження ефективності монетарного трансмісійного механізму. Національний банк України не може повністю забезпечувати контроль за рівнем інфляції та інфляційними очікуваннями в період воєнного стану. Аналіз динаміки вимушеної еміграції за період російського вторгнення також показав, що високий рівень невизначеності стримує біженців від повернення в Україну та стимулює витрачати зароблені кошти в країнах перебування, про що свідчить незначне зростання приватних переказів із-за кордону попри безпрецедентну хвилю еміграції. А отже, пріоритетним завданням уряду має стати розроблення стратегії фінансових і соціальних стимулів для повернення працездатного населення для забезпечення повоєнної відбудови України.
Description
The purpose of this research is to conduct an in-depth analysis of the monetary policy influence during the period of martial law on the state of the labor market and welfare of the population in Ukraine. The article examines the effects of military actions on the workforce, employment sectors, and briefly outlines the key actions taken by the National Bank of Ukraine (NBU) to stabilize the macroeconomic situation in the country, mitigate inflationary pressure, and counter capital outflows. Based on available statistical data and expert assessments of the labor market in Ukraine following the full-scale invasion, the effectiveness of monetary mechanisms, including the temporary shift from inflation targeting to exchange rate fixing, was analyzed. The conducted analysis confirmed that despite timely adaptive changes in monetary policy by the regulator, the effectiveness of the monetary transmission mechanism during wartime remains low. The decline in real production, reduced confidence in the national currency, and the initiation of government spending financed through monetary emission resulted in an excess liquidity situation in the economy, leading to diminished effectiveness of the monetary transmission mechanism. As a result, controlling inflation levels and inflation expectations during the period of martial law cannot be fully ensured by the National Bank of Ukraine. Moreover, the analysis of forced emigration dynamics during the Russian invasion also revealed that high uncertainty levels deter refugees from returning to Ukraine and incentivize them to spend earned income in host countries. Despite the unprecedented wave of emigration, the increase in private remittances from abroad remains marginal. Thus, a priority task for the government should be to develop strategies of financial and social incentives to encourage the return of the working population and facilitate Ukraine’s post-war reconstruction.
Keywords
монетарна політика, валютний курс, ризики, економічний розвиток, ринок праці, зайнятість, міграція, стаття, monetary policy, exchange rate, risks, economic development, labor market, employment, migration
Citation
Донкоглова Т. О. Вплив монетарної політики в період правового режиму воєнного стану на ринок праці в Україні / Донкоглова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2023. - Т. 8, вип. 1. - C. 47-53. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.47-53