Людський капітал як елемент інноваційної екосистеми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Палієнко, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито наукові погляди на тлумачення та структуру інноваційної екосистеми, одним із важливих елементів якої є людський капітал. З’ясовано, що є пряма залежність між рівнем економічного розвитку країни та кількістю створених інноваційних продуктів, що підтверджено аналізом показників глобальних індексів конкурентоспроможності та інновацій. Згідно з результатами дослідження, попри сильні сторони, які мають вплив на вітчизняний інноваційний розвиток, Україна не є інноваційним лідером, а її показники погіршуються протягом останніх років, що свідчить про невикористання всього наявного інноваційного потенціалу та нестабільну економічну і політичну ситуацію в країні. Проведено порівняльний аналіз індексу людського капіталу, значення якого для України залишаються незмінними впродовж десятиліття. На це впливають наявні в країні проблеми інвестування в галузі освіти та охорони здоров’я, без яких продукування інновацій та функціонування інноваційної екосистеми неможливе. Дослідження показало, що хоча видатки з бюджетів на освіту до повномасштабного вторгнення зростали, але кількість закладів освіти постійно зменшувалась через закриття шкіл із невеликою кількістю учнів. Аналогічна тенденція зберігається і в галузі охорони здоров’я, де за порівняно стабільної чисельності відвідувачів кількість лікарняних закладів зменшилася. За результатами дослідження впливу людського капіталу на інноваційну екосистему зроблено висновки та надано пропозиції. Головним завданням сьогодні є залучення додаткових інвестицій у вітчизняний людський капітал, що зменшить державний тягар і допоможе у створенні й розбудові інноваційних галузей, які підвищать конкурентоспроможність країни у світі.
Description
The aim of this study is to investigate the human capital in the context of innovative ecosystems, determine the structure and state of investment in human capital in Ukraine and provide recommendations on ways to activate investment for the development of an innovative ecosystem. To solve research issues were used articles, statistical information, and databases to which were applied comparison methods, analytical and tabular methods to visualize the analysis of data. The results of the study show that there is a direct relationship between the level of economic development of the country and the number of innovative products created, which is confirmed by the analysis of indicators of global indices. Despite the strengths that have an impact on domestic innovation development, Ukraine is not an innovation leader and its indicators have been deteriorating in recent years, which indicates the lack of use of available innovation potential and the unstable economic and political situation in the country. A comparative analysis of the Human Capital Index showed that the values for Ukraine remained unchanged for a decade. This is influenced by problems of investing in education and healthcare, without which the functioning of the innovation ecosystem is impossible. Currently, the country is experiencing a constant decline in the population, which is associated with high mortality, low birth rates and short life expectancy. The study found that while education costs rose before the full-scale invasion, the number of educational institutions steadily declined due to the closure of schools with a few students. A similar trend continues in the healthcare sector, where, with a relatively stable number of visitors, hospital facilities are being reduced. As a final point, a conclusion involving that the main component of the innovation ecosystem is human capital, which is involved in the creation and production of innovative goods and services and can generate income. The main task for the country today is to attract additional investment in human capital, which will help reduce the burden on the state and help in creating and developing innovative industries that will increase the country’s competitiveness in the world.
Keywords
людський капітал, індекс людського капіталу, інновації, інноваційна екосистема, інвестиції, рівень освіти, охорона здоров’я, стаття, human capital, human capital index, innovation, innovation ecosystem, investment, level of education, health care
Citation
Палієнко Т. П. Людський капітал як елемент інноваційної екосистеми / Палієнко Т. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2023. - Т. 8, вип. 1. - C. 101-106. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.101-106