Залежність економічного результату від послідовності рішень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Горбачук, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім "КМ Академія"
Abstract
Ідея щодо часової несумісності політики центрального банку, висунута Нобелівськими лауреатами 2004 р. Кидландом и Прескоттом, поширюється на прийняття рішень приватним сектором і Міністерством фінансів. Показано, що результуючі інфляція, зайнятість, держбюджетний дефіцит залежать від послідовності рішень.
Description
The idea, suggested by 2004 Nobel laureates Kydland and Prescott about time inconsistency of central bank policy, is extended to decision making by private sector and Ministry of Finance. It is shown that resulting inflation, employment, budget deficit depend on decision sequence.
Keywords
Кидланд і Прескотт, українська бюджетна проблема
Citation
Горбачук В. М. Залежність економічного результату від послідовності рішень / В.М. Горбачук // Наукові записки НаУКМА : Економічні науки. - 2005. - Т. 44. - С. 7-11.