Створення та властивості нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих антимікробними препаратами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Гайдай, Аліна
Вакулюк, Поліна
Фуртат, Ірина
Мурланова, Тетяна
Куниця, Наталія
Тьортих, Валентин
Козакевич, Роман
Гребенюк, А. Г.
Голуб, О. А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Роботу присвячено створенню нанокомпозитів на основі кремнеземних матриць, модифікованих препаратом орнідазолом, та дослідженню їх фізико-хімічних і функціональних властивостей. Методами ЯМР на ядрах 13С і 'Н, ІЧ та УФ спектроскопії вивчено будову синтезованих нанокомпозитів (орнідасилів), наявність орні- дазолу на поверхні кремнезему підтверджено методами елементного аналізу, рідинної хроматографії і мас-спектрометрії високої роздільної здатності. Досліджено кінетику десорбції активної сполуки, а також сорбційну здатність орнідасилів стосовно білків і патогенних мікроорганізмів. Методом РМ3 квантової хімії продемонстровано, що утворення адсорбційних комплексів на поверхні високодисперсного кремнезему відбувається завдяки утворенню водневих зв’язків між поверхневими сила- нольними групами та нітрогрупами орнідазолу, а надлишок води буде поступово вимивати молекули орнідазолу, адсорбовані на поверхні кремнезему. Експериментально підтверджено, що вивільнення орнідазолу у модельному розчині складало близько 77% діючої речовини вже через 20 хв виконання десорбції, і в подальшому концентрація орнідазолу в розчині підтримувалась на стабільному рівні за рахунок поступового вимивання препарату. Із застосуванням тест-культур грампозитивних та грамнегативних бактерій встановлено розширення антимікробного спектру дії орнідазолу у складі нанокомпозитів, порівняно з нативною діючою речовиною.
Description
Keywords
пірогенний кремнезем, орнідазол, нанокомпозити, десорбція, квантовохімічне моделювання, антимікробна дія, стаття, pyrogenic silica, ornidazole, quantum-chemical modeling, desorption, nanocomposites, antimicrobial compounds, antimicrobial effect
Citation
Preparation and properties of nanocomposites based on silica matrix modified with antimicrobial preparations / Gaidai, A. R., Vakuliuk, P. V., Furtat, I. M., Murlanova, T. V., Kunytsya, N. I., Tertykh, V. A., Kozakevych, R. B., Grebeniuk, A. H., Golub, A. A. // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. - 2019. - Vol. 2019, Issue 3. - P. 6-16. - DOI: 10.32434/0321-4095-2019-124-3-6-16