Стягнення процесуальних витрат у зв’язку із закриттям кримінального провадження з підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності: окремі проблеми

Abstract
Встановлено, що в чинному КПК України дещо розпливчасто урегульовано питання, які стосуються процесуальних витрат. Своєю чергою, науковці дискутують щодо вичерпності переліку ст. 118 КПК України, розуміння "процесуальних" і "судових" витрат та чи є стягнення процесуальних витрат у кримінальному провадженні цивільно-правовим заходом. Логічно, що й судова практика з означеного кола питань за таких реалій сутнісно різниться. Проаналізовано наявне "загальне" рішення Великої Палати Верховного Суду щодо обов’язку судів вирішувати питання про розподіл процесуальних витрат, не зважаючи на процесуальну форму їх кінцевих рішень у провадженні. Констатовано, що Велика Палата питання розподілу процесуальних витрат не охопила, бо фактично це мав би зробити законодавець у чинному КПК України, що йому не зовсім вдалося. Тому й зроблено спробу довести, що ч. 3 ст. 285 КПК України варто доповнити фразою, що роз’ясненню підозрюваному чи обвинуваченому підлягає й те, що у разі його звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з цієї нереабілітуючої підстави з нього буде стягнено судом певні процесуальні витрати. Спростовано можливість стягувати з "фактично звільненої" від кримінальної відповідальності особи процесуальні витрати, про які йде мова в частинах 1–2 ст. 124 КПК України, за чинного викладу частини 3 ст. 285 КПК України, а також коли законодавець у ст. 124 КПК України, зокрема в її частинах 1 та 2, оперує виключно підходом щодо можливості стягнення з обвинуваченого процесуальних витрат "у разі ухвалення обвинувального вироку".
In the currently effective Criminal Procedure Code of Ukraine, the issue of collection of procedural expenses is codified in a somewhat ambiguous form. So the scholars discuss whether the list provided in Article 118 of the Criminal Procedure Code of Ukraine is exhaustive, how "procedural" and "court" expenses should be construed, and whether a collection of procedural expenses in a criminal proceeding qualifies as a civil law action. It is not surprising that, in this situation, the judicial practice in the mentioned sphere of issues can vary significantly. The Grand Chamber of the Supreme Court practically bound the courts to resolve the issues of distribution of judicial expenses in any resolution that finalizes any criminal trial proceeding. This also includes the relevant decision in a ruling on closing a criminal proceeding due to exemption of a person from criminal liability. For this reason, an attempt is made to prove that Part 3 of Article 285 of the Criminal Procedure Code of Ukraine needs to be amended by adding a phrase to the effect that a suspect or an accused needs to be informed that in cases where he or she is exempted from criminal liability, and the criminal proceeding related to them is closed due to this reason (which does not constitute rehabilitation), the court would still collect certain procedural expenses from this person. Because in its current wording, and also in the cases where the legislator, in Article 124 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, in particular in its Parts 1 and 2, applies only the approach that it is possible to collect procedural expenses from the accused "in case of a judgment of conviction," I do not consider it possible to collect from a person who is “factually acquitted” from a criminal liability the procedural expenses that are mentioned in Parts 1-2 of Article 124 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.
Description
Keywords
стягнення процесуальних витрат, закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, ухвалення обвинувального вироку, стаття, collection of procedural expenses, closing a criminal proceeding due to exemption of a person from criminal liability, making a judgment of conviction
Citation
Басиста І. В. Стягнення процесуальних витрат у зв’язку із закриттям кримінального провадження з підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності: окремі проблеми / Басиста І. В. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2022. - Т. 9-10. - С. 18-25. - https://doi.org/10.18523/2617-2607.2022.9-10.18-25
Collections