Формування мембран із флуорвмісних полімерів

dc.contributor.authorГоробець, Андрій
dc.contributor.authorБутенко, К.
dc.contributor.authorВакулюк, Поліна
dc.contributor.authorБурбан, Анатолій
dc.date.accessioned2015-10-21T13:26:38Z
dc.date.available2015-10-21T13:26:38Z
dc.date.issued2007
dc.descriptionThe method of membranes formation from fluorine-containing polymers from dimethyl formamide solution and acetone by phase inversion method has been developed. The separation characteristics of formed membranes were shown to depend on concentration of solution of polymer and the pore agent (glycerol, polyvinylpyrrolidone), and the time of forming solution’s exposure to/on air. It was also determined, that reduction of PVDF concentration in forming solution leads to formation of highly productive microfiltrative membranes, on the other hand, high concentrations of PVDF in forming solutions lead to formation of ultrafiltrative membranes with smaller pores. The influence of formation conditions on the characteristics of membranes was determined through the pore water flux and rejection of non-ionogenic substances (PEG).en
dc.description.abstractРозроблено метод формування мембран із флуорвмісних полімерів із розчину в диметил- формаміді та ацетоні методом інверсії фаз. Показано, що розділювальні характеристики сформованих мембран залежать від концентрації розчину полімеру та пороутворювача (глі- церин, полівінілпіролідон), тривалості витримки формувального розчину на повітрі. Вста- новлено, що зменшення концентрації полівініліденфлуориду (ПВДФ) у формувальному розчині призводить до утворення високопродуктивних мікрофільтраційних мембран, натомість високі концентрації ПВДФ у формувальних розчинах обумовлюють утворення дрібнопористих ультра- фільтраційних мембран. Досліджено вплив умов формування мембран на водопроникність та селективність отриманих мембран за нейоногенними речовинами (ПЕГ).uk
dc.identifier.citationФормування мембран із флуорвмісних полімерів / А. В. Горобець, П. В. Вакулюк, К. В. Бутенко, А. Ф. Бурбан. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 66 : Хімічні науки і технології. - С. 19-26.uk
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6829
dc.language.isoukuk
dc.statuspublished earlieruk
dc.subjectформування мембранuk
dc.subjectфлуорвмісні полімериuk
dc.subjectполівініліденфлуоридuk
dc.subjectПВДФuk
dc.subjectполітетрафлуоретиленuk
dc.subjectfluorine-containing polymersen
dc.subjectmethod of membranes formationen
dc.titleФормування мембран із флуорвмісних полімерівuk
dc.title.alternativeForming of membranes from fluorine-containing polymersen
dc.typeArticleuk
Files