Формування мембран із флуорвмісних полімерів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Горобець, Андрій
Бутенко, К.
Вакулюк, Поліна
Бурбан, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено метод формування мембран із флуорвмісних полімерів із розчину в диметил- формаміді та ацетоні методом інверсії фаз. Показано, що розділювальні характеристики сформованих мембран залежать від концентрації розчину полімеру та пороутворювача (глі- церин, полівінілпіролідон), тривалості витримки формувального розчину на повітрі. Вста- новлено, що зменшення концентрації полівініліденфлуориду (ПВДФ) у формувальному розчині призводить до утворення високопродуктивних мікрофільтраційних мембран, натомість високі концентрації ПВДФ у формувальних розчинах обумовлюють утворення дрібнопористих ультра- фільтраційних мембран. Досліджено вплив умов формування мембран на водопроникність та селективність отриманих мембран за нейоногенними речовинами (ПЕГ).
Description
The method of membranes formation from fluorine-containing polymers from dimethyl formamide solution and acetone by phase inversion method has been developed. The separation characteristics of formed membranes were shown to depend on concentration of solution of polymer and the pore agent (glycerol, polyvinylpyrrolidone), and the time of forming solution’s exposure to/on air. It was also determined, that reduction of PVDF concentration in forming solution leads to formation of highly productive microfiltrative membranes, on the other hand, high concentrations of PVDF in forming solutions lead to formation of ultrafiltrative membranes with smaller pores. The influence of formation conditions on the characteristics of membranes was determined through the pore water flux and rejection of non-ionogenic substances (PEG).
Keywords
формування мембран, флуорвмісні полімери, полівініліденфлуорид, ПВДФ, політетрафлуоретилен, fluorine-containing polymers, method of membranes formation
Citation
Формування мембран із флуорвмісних полімерів / А. В. Горобець, П. В. Вакулюк, К. В. Бутенко, А. Ф. Бурбан. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 66 : Хімічні науки і технології. - С. 19-26.