"Азъ, Іерей...": "русская" мова метрычных кніг уніатськіх цэркваý Вялікага Княства Літоýскага XVII-XVIII стагоддзях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Лісейчыкаý, Дзяніс
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано використання «руської мови» у церковних метриках, що їх провадили священики Унійної Церкви на білоруських теренах Великого князівства Литовського упродовж XVII-XVIII століть. Дослідження здійснено на матеріалі 100 автентичних метричних книг унійних храмів, які зберігаються в Національному історичному архіві Білорусі. Застосування методики аналізу, розробленої самим автором, дозволило встановити час і причини переходу діловодства конкретної парафії на польську мову, а зіставлення отриманих у результаті дослідження даних дало змогу виділити кілька умовних регіонів із різною інтенсивністю використання "руської мови". Було розглянуто також лексичні та орфографічні особливості мови записів до метричних книг і випадки використання кириличної та латинської графіки для передачі "руського" тексту. Статтю доповнено мапою парафій із зазначеням мови уживаного тут діловодства, переліком священиків, які використовували "руську мову" в метричних записах, та відповідними ілюстраціями.
The article deals with the use of the Ruthenian language in papers of the Uniate Church of the Grand Duchy of Lithuania in the 17-18th centuries.The research is based on the analysis of the content of hundreds of original parish registers of Uniate churches that are kept in the National Historical Archives of Belarus. The methods of analysis that permit to define the time and reasons for translation of concrete parish works into the Polish language have been devised by author. The collection of data obtained during the research gives a possibility to distinguish several imaginary regions of intensity of using the Ruthenian language. It also considers lexical and the orthographic features of the language in which parish registers were being kept, use of the Cyrillic and Latin script in writing the Ruthenian text.
Description
Keywords
"руська мова", "проста мова", трансліт, метричні книги, Велике князівство Литовське, Унійна Церква, артыкул, Ruthenian language, "prosta mova" ("simple language"), transliteration, parish registers, the Grand Duchy of Lithuania, the Uniate Church
Citation
Лісейчыкаý Д. "Азъ, Іерей...": "русская" мова метрычных кніг уніатськіх цэркваý Вялікага Княства Літоýскага XVII-XVIII стагоддзях / Дзяніс Лісейчыкаý // Київська Академія. - 2016. - Вип. 13. - С. 109-172.