Математичне моделювання консолідації ґрунтів із врахуванням неізотермічних умов і впливу багатокомпонентних хімічних розчинів в одновимірному випадку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Мічута, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Побудовано математичну модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації загіпсованого ґрунту з урахуванням впливу сольового розчину і неізотермічних умов. Виведено кінематичну граничну умову на рухомій верхній межі масиву ґрунту з урахуванням розчинення і кристалізації гіпсу та солей. Чисельний розв’язок відповідної крайової задачі знайдено методом радіальних базисних функцій. Наведено результати чисельних екскрементів.
Description
The one-dimensional mathematical model of fi ltration consolidation problem of the plastered soil has been built taking into account salt solution and unisothermal conditions. The numerical solutions of corresponding boundary-value problem have been found by the method of radial base functions. A kinematics boundary condition on the movable bound of array of soil is shown out. The series of numerical experiments and their analysis have been carried out.
Keywords
фільтраційна консолідація, загіпсований ґрунт, хімічна суфозія, просідання, filtration consolidation, plastered soil, chemical suffosion, subsidence
Citation
Мічута О. Р. Математичне моделювання консолідації ґрунтів із врахуванням неізотермічних умов і впливу багатокомпонентних хімічних розчинів в одновимірному випадку / Мічута О. Р. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 100-105.