Вербальний ритуал в українському політичному дискурсі 70-х років XX ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Калиновська, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті вербальний ритуал розглядається як мовленнєва дія, нов 'язана з відповідним добором слів та організацією їх у певне висловлювання. На основі аналізу текстів партійних документів розглянуто мовні засоби, що сприяють ритуалізації політичного дискурсу тоталітарної доби. В особливу структурну одиницю виділено повтор, визначено його основні типи.
Description
In this article the verbal ritual is considered as a speech action connected with corresponding choice of words and their organization into a certain utterance. Based on the analyzing text of party documents. Analysing texts of party documents the author considerers language means that concurred ritualization of political discourse during the totalitarian epoch. Repetition is shown as a special structural unit of a verbal ritual and its main types are given.
Keywords
вербальний ритуал, мовленнєва дія, партійні документи, мовні засоби, ритуалізація, політичний дискурс, тоталітарна доба, the verbal ritual, 70-ті роки XXст.
Citation
Калиновська Оксана В'ячеславівна. Вербальний ритуал в українському політичному дискурсі 70-х років XX ст. / О. В. Калиновська // Наукові записки НаУКМА : Філологічні науки. - 2004. - Т. 34. - С. 10-14.